door Roger Engelberts

6 D’s. Dromen Denken Durven Doen Doorzetten Delen

Gesproken Column Roger Engelberts tijdens presentatie Bidboek De Peel - 14 september 2016 Het is begin december 2015. Voor een Coalitie van Doeners DROOM ik hardop over de toekomst van De Peel. Ik citeer graag nog eens uit deze droom: …In 2020 zijn wij – De Peel - agendasettend en staan prominent op de economische agenda in Den Haag en Brussel als sPEELtuin voor De Andere Aanpak... En hij – Obama – zal tevens de eerste Leerstoel Veranderende Stad Platteland installeren op een dependance van Yale in… Brainport Oost….  

Deze droom deelde ik met Doeners uit De Peel. Samen met de Doeners - 30 Beeld- en Visiemakende Peellanders – hebben we begin december in 24 uur een Stip op de horizon van De Peel gezet: De Peel maakt het in Brainport.

De sessie was voor mij een schoolvoorbeeld van doelgericht samenwerken. De Overheid stelde zich kwetsbaar op, legde de visiebepaling volledig in handen van een bonte groep Peellanders. De echt Dienende Overheid. Niet het eigen belang maar het gebied vooropstellen. Dat is tricky en ingewikkeld. Overheid als oliemannetje. Waar vindt je dat nog? Met heldere rollen voor de diverse kleuren van gemeenten in onze visie. Hoe zorg je dat de landelijke en de stedelijke georiënteerde gemeenten zich toch kunnen herkennen? Echt Faciliteren – doeners met doeners in contact brengen – Wij Zagen Het Voor Ons. De stip, het resultaat van DENKEN en DURVEN.

Van Dromen, Denken en Durven naar Doen. De Peel is / komt in beweging. Samen gaan we onze PeelDroom realiseren. Ruimtelijk Economisch en Ondernemend. We gaan ’t Doen: Innovatief & Circulair rondom 11 opgaven, die gekoppeld zijn aan de ambities van de Provincie.

Vandaag maken we een vliegende start. Vliegend. Want De Peel is al lang gestart op weg naar de stip. De trein rijdt al lang. Langs allerlei Peelparels. Wij zijn al eeuwen circulair aan het werk. Ja inderdaad, uit armoede. Energielandschap, turf, ontginning, hout, gemengde bedrijven. Biocascadering via vijf Fjes. Hoger in de Waardeketen terecht komen: Eerst Farma dan Food dan Feed dan Fibres en dan pas Fuel, vergisting. En ja, onze regio zonder metaal en maakindustrie heeft geen innovatiepotentieel. Wij Maken Het In Brainport Oost. Wij zijn allang uit de startblokken. Als je als Peel jouw historie kent, ken je jouw toekomst. Enkele Parels: Boer. Bier. Water. De Green Deal met Geothermie, GeoPark, de Peelrandbreuk naar Unesco status, Henk Kerkers met zijn Bijzonder Brabants, (80 groenten op 2 hectare, peultjes voor 13 euro de kilo voor de Karpendonksehoeve), de klokken van de Sacre Coeur, vraagarticulatie Smart Industry, het Landingsgestel van de JSF, de schokbrekers van Parijs Dakar, MaxiCosi, allemaal uit de Peel. De Peellanders zagen in dat toegevoegde waarde en creativiteit de Nieuwe Turf voor De Peel vormde.  De Peel maakt het in Brainport Oost! Maar we moeten nu wel Doorzetten. Niet tevreden achterover leunen maar doorpakken richting de toekomst. Alleen dan namelijk zetten we Brainport Oost op de Wereldkaart.

Samen gaan we PeelParels realiseren, dankzij de intrinsieke kwaliteiten van u Bestuurders. U zag eerder: Het Geheel Is Meer Dan De Som Der Delen. U Durfde Over Grenzen Heen Te Stappen. Dacht niet in grenzen maar in verbindingen. Pionieren en hard werken. Het vormt de basis van ons succes. Daar tegenover staat de eigenzinnigheid en de Samen-Zelf-Doen-mentaliteit van de van de nuchtere en schuchtere Peellanders. Stap daar van af. Ga successen Delen met elkaar, Delen met de wereld. Delen is het vliegwiel onder de ontwikkeling van De Peel. Wie deelt kan vermenigvuldigen.

We zetten vandaag een volgende stap op weg naar de stip. De eerste landingsplaats. Presenteren het advies van Cees Anton de Vries – Brainport Oost – Nieuwe Netwerken in De Peel – het bewijs dat we ook met het hoe al aan de slag zijn gegaan. Bovendien presenteren wij vandaag het bidboek – de Levende Agenda van De Peel. We zijn immers allang gestart. Zien dit als een Groeidocument of zo u wil een Groeidiamant. Met de juiste co-financiering vanuit het gebied trekken we miljoenen naar de Peel.

Doe mee en samen zorgen we dat De Peel in 2020 op de kaart staat dankzij: Vakmanschap Verbinding en Vertrouwen.

Mijn appèl aan iedereen hier vandaag: Dromen Denken Durven hebben we gehad. Nu daadkracht tonen op Doen Doorzetten Delen. Van Bestuurlijke Context naar een Daadkrachtig Innovatief  Projectmatige Context of zo u wil een Projectorganisatie met ballen. In het Doen zit onze passie, alleen zo valt succes ons toe.

Roger Engelberts – 14 september 2016

Meld je aan voor onze I-mailing

In onze I-mailing houden we je periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Imagro. Nieuwe projecten, inspirerende blogs, openstaande vacatures én andere leuke weetjes. Vul je gegevens in wanneer je de I-mailing wil ontvangen.