8 december 2015

ASK 4 Co-Creatie

Ont-Wikkel een nieuw ecosysteem met groeikracht voor ondernemerschap

Highlights uit Inaugurele Rede HAS Hogeschool, Roger Engelberts, Lector Co-operatief & Co-Creatief Ondernemerschap – op het Provinciehuis Noord Brabant tijdens EstafetteFestival Transitieteam Brabantse AgriFood en FoodLab Brabant- dinsdag 10 november 2015. 

Juist in de leeftijd 17 -24 wordt je gevormd. Hier ontdek je jouw echte passies op basis van jouw eigen talenten. “Iedereen heeft iets extra’s men noemt het talent. Talent is niet zeldzaam, dat is wat jij bent. Het is die twinkeling in je ogen, die frons op je hoofd. Talent heb je in je als je in jezelf gelooft.’’ Ken je dat, die poppetjes in de ogen die je ziet flonkeren? Bijna een gevoel van verliefdheid. Passie omdat iemand houdt van zijn vak, zijn beroep of zijn roeping.

In de communicatie kennen we de trits KENNIS - HOUDING - GEDRAG. Het zal geen verbazing wekken dat ik niet pleit voor kennis, immers kennis spuit het internet uit. Het gaat om de toepassing en het interpreteren van die kennis. Dat leidt uiteindelijk tot veelal geconditioneerd of gecorrigeerd gedrag. De meest onderschatte factor in ons onderwijs is de sturing op HOUDING! Waar is hier de ATTITUDE? Eerste indruk, willen is kunnen. Nil volentibus arduum, voor hen die willen is niets onmogelijk.

Kennis is niets. Mindset is alles. Denk aan het citaat van Pippi Langkous: ‘’Ik heb dit nog nooit gedaan, maar ik ben er overtuigd van en zeker van dat ik het kan.’’ Eenzijdig sturen op cognitieve vaardigheden, op ratio en economie levert een succesvolle generatie bollebozen op. Eenzijdig sturen op IQ levert uiteindelijk een gemeenschap op die niet te communiceren valt en zichzelf uiteindelijk buitenspel zet. De film Alphabet legt dit feilloos bloot in China en Japan: ‘Winners at the start of their carreer, losers at the end’. Door de eenzijdige hokjesgeest worden mensen uiteindelijk depressief. Juist diversiteit en pluriformiteit, multidisciplinair werken levert een meer inclusief en integrale kijk op vraagstukken van de huidige tijdgeest. Dat vergt ook EQ, voelen met je hart, PQ, de quotient die staat voor je komaf, je waarden van huis uit en je SQ, je Soul Quotient, je ziel of zo je wil je intuïtie. Gutfeeling. Ik ontmoet zo vaak zo weinig bezieling. Bezieling die aanstekelijk werkt. Een organisatie zonder ziel hongert mensen uit.

Why, How, What
Wat is nu de Take Home Message? Wat mij betreft mag u alles vergeten. Op een paar zaken na:
Vandaag 10 november 2015 hebben we een beeld van de toekomst geschetst. Een toekomst waarin we een eco-systeem met groeikracht voor ondernemerschap versneld willen stimuleren. Dan zijn er een paar zaken die wij u mee willen geven. Dit doen we aan de hand van ASK 4 CO-Creatie, een boodschap verpakt in 342 woorden: de uitleg van Simon Sinek’s Golden Circle; Why, How, What.

WHY: Ik geloof er in dat we sneller en steviger moeten vernieuwen en innoveren om internationaal boven in de benchmark van innovatieve agrofood regio’s te blijven bivakkeren en daarmee welzijn en welvaart kunnen borgen. 

HOW: ASK 4 Co-creatie! Dit kan alleen als we ondernemende jongeren en docenten versneld de – hoe onveilig dat voelt dan ook -  nieuwe Alliantievaardigheden leren toepassen, als we bestaande Systemen en Structuren afbreken of opbreken of er doorheen breken en als we nieuwe Kultuur en een nieuwe Klimaat voor ontluikend ondernemerschap scheppen.

Dat leidt niet tot een ego-systeem maar tot een gewenst eco-systeem met groeikracht voor ondernemerschap. In alle broedplaatsen die we als Lectorraad bezocht hebben – In Den Bosch De Gruyterfabriek, De Jamfabriek, Tramkade – De Heusfabriek, In Eindhoven Strijp S Coöperatie Founded by All, in Ottersum Koos & Co’s, in Oisterwijk De Leerfabriek, ja zelfs FoodLabBrabant in het Provinciehuis -  gaat het telkens om drie key succesfactoren om tot succesvolle co-creatie te komen:

 • Vaardigheden om nieuwe Allianties te sluiten
 • Vermogen om Systeem en Structuurdenken los te laten of af te breken
 • Stimuleren van een gewenste Kultuur op zo’n broedplek, zeg maar het Klimaat van het Eco-systeem.

En ja goede koffie en goede wifi zijn dan belangrijk (Bricks Bytes & Behaviour naast Vakmanschap Verbinding en Vertrouwen).

WHAT: Co-creatie is een fluide term waarbij je - indachtig ASK, maak er een vraag van  - voor succes van zo’n co-creatief eco-systeem altijd de 10 Innovatie-wetten van Pippi Langkous kunt hanteren als slijpsteen voor co-creatie.

10 Innovatie-wetten van Pippi Langkous:

 1. We zijn enthousiast, energiek, gedreven, nieuwsgierig en een tikje eigenwijs
 2. We vertellen niet hoe het moet, we komen het samen en met je doen
 3. We willen ontdekken wat we al kunnen en wat we nog kunnen leren
 4. We zijn altijd op zoek naar unieke oplossingen voor problemen
 5. We nemen de ruimte om doordacht beslissingen te nemen
 6. We leren van onze fouten
 7. We zien altijd nieuwe kansen
 8. We zorgen voor onze vrienden en de mensen om ons heen
 9. We benutten en delen de kennis en ervaring uit onze omgeving en ons netwerk
 10. We werken altijd samen in een (multidisciplinair) team

 

Deel dit bericht

Meld je aan voor onze I-mailing

In onze I-mailing houden we je periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Imagro. Nieuwe projecten, inspirerende blogs, openstaande vacatures én andere leuke weetjes. Vul je gegevens in wanneer je de I-mailing wil ontvangen.

 •  *
 •