18 juni 2020

Bart-Misset Fonds ondersteunt vijf projecten voor meer dierenwelzijn

Het Barth-Misset Fonds heeft bekend gemaakt dat vijf partijen financiële steun krijgen bij een project dat de leefomstandigheden van dieren in de veehouderij gaat verbeteren: Varkenshouderij Hamletz, Producentenorganisatie Varkenshouderij, De Ruurhoeve, Varkens in Nood en Wakker Dier. Uit 32 aanvragen koos het bestuur deze vijf projecten op grond van hun relevantie voor het Barth-Misset jaarthema 2020-2021 (Het Maakbare Dier), hun innovatieve karakter, de impact op dierenwelzijn en/of het te verwachten effect op de sector. Wij stellen de projecten graag aan u voor.

  • Testen vrijloopkraamhokken (Varkenshouderij Hamletz)

Hamletz is een pionier op het gebied van dierenwelzijn. Het is de enige varkenshouderij in Nederland die voldoet aan de voorwaarden voor het twee sterren Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. Het werpen van biggen gebeurt er in vrijloopkraamhokken, biggenstaartjes worden niet gecoupeerd en de varkens hebben een uitloop naar buiten en meer leefruimte dan in de gangbare veehouderij. Hamletz krijgt €25.000,- van het Barth-Misset Fonds voor het testen van verschillende hokuitvoeringen voor vrijloopkraamhokken. Het bedrijf gaat, samen met studenten, onderzoeken wat de dierenwelzijnseffecten zijn van verschillende vloeruitvoeringen en welke minimale periode van fixatie van het moedervarken nodig is om biggensterfte te voorkomen.

  • Opleiden varkenswelzijnscoaches (Producenten Organisatie Varkenshouderij)

Staarten couperen bij varkens staat sterk symbool voor wat er beter kan in de varkenshouderij. Het Barth-Misset Fonds steunt de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), belangenbehartiger van de collectieve varkenshouderij, daarom graag bij het opleiden en inzetten van welzijnscoaches die varkenshouders actief en met nieuwe kennis gaan leren hoe zij het welzijn van de varkens verder kunnen verbeteren en, in het bijzonder, hoe zij varkens met lange staarten kunnen houden. De POV zal met €50.000,- steun van het fonds acht coaches opleiden, die elk vijf bedrijven onder hun hoede gaan nemen - een bescheiden aandeel van de volledige Nederlandse varkenshouderij, die niettemin als een olievlek kan gaan werken.

  • Kalf bij de koe - zuivel & vlees (Ruurhoeve)

In de melkveehouderij is het gangbare praktijk om kalveren kort na hun geboorte bij hun moeder weg te halen, een kunstmatige en omstreden ingreep. Kaasboerderij Ruurhoeve heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het houden van kalveren in de kudde. Op basis van positieve ervaringen gaat het bedrijf nu, samen met andere melkveehouders, Eyes on Animals en de Dierenbescherming, een Kalf bij de Koe-zuivel- en vleeslijn ontwikkelen en die via een coöperatie in de markt zetten. Het Barth-Misset Fonds steunt dit project met €50.000. Deze donatie zal niet alleen worden aangewend voor de ontwikkeling van markt en keten, maar ook voor kennisontwikkeling en kennisdeling. Zo gaat de Ruurhoeve samen met de Dierenbescherming voorwaarden voor een verantwoord kalf bij de koe-concept ontwikkelen en zal de Dierenbescherming deze criteria opnemen in een drie sterren Beter Leven-keurmerk.

  • Mediacampagne varkensstaarten (Varkens in Nood)

Varkens in Nood is een dierenwelzijnsorganisatie die zich al sinds jaar en dag onvermoeibaar inzet voor verbeteringen in de leef- en transportomstandigheden van varkens in de varkenshouderij. De organisatie krijgt €32.500,- van het Barth-Misset Fonds voor een campagne die er aan moet bijdragen dat Nederlandse varkenshouders kunnen stoppen met het couperen van biggenstaartjes en dat zij een eerlijke prijs krijgen voor het vlees van varkens die hun staarten behouden. Het bestuur van het Barth-Misset Fonds schaart zich volledig achter de doelstelling van dit project: (een bijdrage leveren aan) de beëindiging van het routinematig couperen van staarten, een verschijnsel dat symbool staat voor wat er beter kan in de varkenshouderij. Het fonds heeft er vertrouwen in dat het middel dat Varkens in Nood wil inzetten – consumenten voorlichten over gangbare praktijken en druk uitoefenen op supermarkten – effect zal sorteren.

  • Mediacampagne Beter Leven kip (Wakker Dier)

Wakker Dier beijvert zich al jaren voor een hervorming van de veehouderij met als oogmerk: een dierwaardig(er) leven voor alle dieren. Daarbij heeft deze dierenwelzijnsorganisatie al diverse successen geboekt. Zo zijn dankzij de inspanningen van Wakker Dier sinds 2016 in de schappen van grote supermarktketens geen plofkippen meer te vinden: snelgroeiende kippen die in volle dichte stallen gehouden worden. De kip die sindsdien ter vervanging in het schap ligt, heeft een gezondere groei en is daarom geen plofkip. Maar de omstandigheden waarin deze kippen leven, verschilt niet zo erg met die van plofkippen. Van het Barth-Misset Fonds krijgt Wakker Dier daarom €30.000 voor een mediacampagne die erop gericht is supermarkten te bewegen tot een volgende overstap: uitsluitend kip aanbieden met (ten minste) één Beter Leven-ster van de Dierenbescherming. Het bestuur van het Barth-Misset Fonds meent dat deze stap vooruit een verbetering betekent in dierenwelzijn en voor consumenten een belangrijke signaalfunctie zal hebben.

Het Barth-Misset Fonds wil de verblijfs- en transportomstandigheden van dieren in de veehouderij-keten verbeteren. Het fonds financiert innovatieve projecten die deze missie ondersteunen. Daarnaast wil het fonds een platform zijn voor het maatschappelijk debat over dierenwelzijn door debatten, seminars en lezingen te organiseren. Bij het verwezenlijken van haar doelen streeft het Barth-Misset Fonds naar dialoog en samenwerking met de industrie en naar verandering van binnenuit. Het Barth-Misset Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling en wordt beheerd door de Barth-Misset Stichting. Meer informatie en achtergronden vindt u op de vernieuwde website: www.barthmissetfonds.nl.

Deel dit bericht

Meld je aan voor onze I-mailing

In onze I-mailing houden we je periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Imagro. Nieuwe projecten, inspirerende blogs, openstaande vacatures én andere leuke weetjes. Vul je gegevens in wanneer je de I-mailing wil ontvangen.

  •  *
  •