14 februari 2022

Beter Boeren geeft impuls aan klimaat, boer en dier

Het Barth-Misset Fonds richt zich de komende twee jaar met het nieuwe thema ‘Beter Boeren’ op win-win-winmaatregelen voor klimaat, boer en dier. ‘In de afgelopen jaren zijn er veel win-verlies maatregelen genomen in de veehouderijsector, en dat dreigt ook de komende tijd weer te gebeuren,’ zegt bestuurslid Bert van den Berg. ‘Wij denken dat er maatregelen mogelijk zijn die winst opleveren voor klimaat en milieu én voor het welzijn van dieren en die daarnaast ook haalbaar en houdbaar zijn voor de veehouders.’

Het fonds stelt per 1 februari een financieringsronde open van € 200.000,-. Iedereen die betrokken is bij het welzijn van dieren in de veehouderij – van wetenschapper tot dierenwelzijnsorganisatie, van veehouder tot transporteur – kan een plan indienen en daarvoor maximaal € 50.000,- (mee)financiering ontvangen. Een vooraanvraag indienen kan tot 21 maart.

Zoektocht
De huidige veehouderij kent vele win-verlies maatregelen. Innovaties die het dierenwelzijn bevorderen, kosten veehouders vaak veel geld en zijn niet altijd terug te verdienen. Vernieuwingen die bijdragen aan het verbeteren van leefomgeving en klimaat doen soms afbreuk aan het dierenwelzijn. Daarom is het Barth-Misset Fonds op zoek naar integrale oplossingen: innovaties die goed zijn voor milieu, mens én dier.

Integrale oplossingen
Van den Berg: ‘We zien dat onze oproep om met integrale oplossingen te komen, gesteund wordt door een recent rapport van de Sociaal Economische Raad (SER). In ‘Naar duurzame perspectieven voor de landbouw’ uit mei 2021 schrijft de SER over de risico’s van eenzijdig beleid: “Een integrale benadering is noodzakelijk om te voorkomen dat er steeds op een enkel vraagstuk geoptimaliseerd wordt. Daardoor wordt onnodig veel geld ingezet voor een uitkomst die niet houdbaar is en die maar weinigen zal bevallen.”
 

Voorgaande projecten
Het Barth-Misset Fonds financiert jaarlijks meerdere projecten die bijdragen het dierenwelzijn. Zo kreeg de Producenten Organisatie Varkenshouderij een bijdrage voor het opleiden van welzijnscoaches in de varkenshouderij. Varkenshouder Annechien ten Have ontving subsidie voor de verdere ontwikkeling van vrijloopkraamhokken. Dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals voerde met steun van het fonds een project uit rond hittestress bij veetransport. Wakker Dier kreeg subsidie voor een campagne om supermarkten te bewegen alleen nog eieren en eierproducten aan te bieden met ten minste één Beter Leven-ster.

Indienen voor 21 maart
Het Barth-Misset Fonds roept iedereen op die betrokken is bij het welzijn van dieren in de veehouderij en een goed plan heeft, om mee te doen aan de vooraanvraagronde van 2022. Het indienen van de vooraanvraag kan tot 21 maart 2022. Op de website van het fonds staat het projectformulier en alle informatie. Dien hier je aanvraag in.

De adviesgroep van het Barth-Misset Fonds bekijkt alle voorstellen. Uiterlijk 30 april weten alle indieners of het project door is naar de laatste ronde. Uiterlijk 1 juli is duidelijk wie er dit jaar financiering ontvangen.

Over het Barth-Misset Fonds
Het Barth-Misset Fonds, een initiatief van het echtpaar Else Barth (1928-2015, filosoof ) en Henk Misset (1922-2015, econoom), wil de verblijfs- en transportomstandigheden van dieren in de veehouderij verbeteren. Het fonds financiert innovatieve projecten die deze missie ondersteunen. Daarnaast is het fonds een platform voor het maatschappelijk debat over het dierenwelzijn in de veehouderij.
 
Voor meer informatie zie www.barthmissetfonds.nl.
Heeft u na het bekijken van onze website nog vragen, bel of mail dan met Else de Jonge, bestuurssecretaris van het fonds.
T : 06-22 11 63 02

Deel dit bericht

Meld je aan voor onze I-mailing

In onze I-mailing houden we je periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Imagro. Nieuwe projecten, inspirerende blogs, openstaande vacatures én andere leuke weetjes. Vul je gegevens in wanneer je de I-mailing wil ontvangen.