door Roger Engelberts

Boeren-influencers een nieuw fenomeen

Roger Engelberts is voor het magazine Vork (over trends in en om de voedselketen) geïnterviewd​ over influencers in de agro-sector​. Zijn deze er? En wie zijn ze?

Influencers zijn van alle tijden, maar boeren-influencers lijken een relatief nieuw fenomeen. In tijden van opkomende sociale media met video, film en een groot bereik en aan de andere kant het vergrootglas waaronder de sector ligt, kan een boeren-influencer als uithangbord van de agrarische sector van betekenis zijn voor de politieke en publieke opinie.  

Roger Engelberts, CEO van Imagro, een creatief bureau voor vernieuwing in agri, horti, food en leefomgeving, ziet een verschuiving van macht naar kracht. „Het belang van public affairs vind ik overschat. Echte agro-influencers zijn meer impact-gedreven en minder euro-gedreven. Ze doen aan omdenken, zijn van de categorie ‘het kan wel’, ze leven hun visie. Dus denken én doen. Springen over de keten heen.”
,,In het oude systeem ging het om macht. Denk aan de Agritop 50 die Boerderij ieder jaar publiceert, invloed via macht.” In het nieuwe systeem gaat het om invloed via kracht. Wie durft te leiden – die wil je volgen vanuit innovatief leiderschap. Volgen om te leiden dus. Dat zijn de leiders met veel volgers die willen verbinden. Veelal jongeren en vrouwen.”
Volgens Engelberts zijn er drie groepen influencers in het nieuwe systeem: verbinders, volgers en schreeuwers. „

Verbinders zijn de vrouwen met power en de jongeren. De zussen, Marlies en Rianne van Zeeland (Mevrouw de Boer), Heleen Lansink (de Melktapperij), Corine Fleuren (MiniTree), Eline Vedder en mijn persoonlijke held Annechien ten Have. Ook Linda Janssen van de POV, winnaar van de Vrouw in de Media-award hoort erbij. Stuk voor stuk hebben ze veel invloed in de nieuwe media”.  

Van de jongeren noemt hij HAS-topklassers Michael Luesink (Boon-Foodconcepts), Josse Haarhuis (PigMe, decentrale vraaggestuurde varkenshouderij), Ivo van Dijk (Dreug, zeugenvlees in worst) en Stijn Claessens (Kipster). „Niches vormen de opmaat voor grotere markten, daar ben ik van overtuigd.”

Volgers noemt hij de categorie die je wil volgen vanuit hun objectiverende visie. Dick Veerman (Foodlog), Geesje Rotgers (STAF), Frederike Praasterink (Future Food, HAS) en Alex Datema van de Nieuwe Boerenraad. „Zij durven objectief tussen partijen te gaan staan en met een andere blik te kijken naar de agro- en foodsector.’’

Schreeuwers zijn in de ogen van Engelberts de opportunisten met focus op de korte termijn. In dat Trumpiaanse rijtje plaatst hij Mark van den Oever en wijlen Wien van den Brink. ,,Maar ook Geert Wilders en Thierry Baudet. Zij creëren volgers door anderen van je af te stoten.”

De rol van influencers groeit mede omdat de agrarische sector worstelt met het zoeken naar de juiste overlegstructuur. Volgens Wim Groot Koerkamp, eigenaar van ReMarkAble, communicatiebureau voor de agro- en foodsector zijn de traditionele poldermodellen en reactieve communicatie minder effectief. „Boeren en tuinders eisen een pro-actieve opstelling en meer aandacht en waardering van beleidsmakers en politici voor de economische, sociale en emotionele waarde van de agrarische sector.”

De (sociale) media spelen een cruciale rol in de beeldvorming. Groot Koerkamp: „Het is zaak om continu druk op de ketel te houden. Kijk maar hoe snel Farmers Defence Force dankzij de inzet van sociale media een enorm fanschare aan boeren achter zich heeft weten te krijgen. Daarbij heeft LTO-voorman Calon sympathie verloren door te afwachtend te reageren op de opgelopen onvrede onder boeren en tuinders.”
Boeren zijn de negatieve framing spuugzat en FDF heeft dat goed begrepen. Groot Koerkamp: „LTO blijft nodig voor invloed in Den Haag, maar hanteert op voorhand teveel het harmoniemodel. Tegelijkertijd wordt politiek te veel gedreven door een geromantiseerd beeld van het platteland. Het is hoog tijd voor meer ratio, meer bètadenkers; boerenverstand. Voor een beleid dat is gestoeld op feiten.”

De nieuwe influencers vragen nadrukkelijk aandacht voor een eerlijk verhaal over voedselproductie in Nederland. „Vertel waar je voor staat en waarom. Caroline van der Plas, Aalt Dijkhuizen, initiatieven als Boer Bewust: zij hebben een intrinsieke motivatie om dat uit te dragen. Alle boeren zijn in potentie ambassadeurs van agrarisch Nederland en dus influencers.

Meld je aan voor onze I-mailing

In onze I-mailing houden we je periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Imagro. Nieuwe projecten, inspirerende blogs, openstaande vacatures én andere leuke weetjes. Vul je gegevens in wanneer je de I-mailing wil ontvangen.