door Roger Engelberts

Coöperatie: hip, sexy & bruikbaarder dan ooit

Laatst vroeg een van onze relaties, een grote innovatieve food-ondernemer met immer bruisende ideeën, ons om advies. Hoe hij zijn projecten verder kon brengen, zonder zelf steeds op de voorgrond te staan. Hij wilde dat bij voorkeur samen met andere bedrijven doen, maar ook met geïnteresseerde overheden en maatschappelijke organisaties.
Welke samenwerkingsvorm daar het beste bij zou passen, was zijn vraag.  Ons advies: kies voor een coöperatie. Misschien wel hip, zeker sexy, maar vooral bruikbaarder dan ooit.
 

2012 Loopt ten einde. Het VN-jaar van de Coöperatie. Wist u dat? Nee? Dan bevindt u zich in een groot gezelschap. Veel ruchtbaarheid is er namelijk niet aan gegeven. Is dat erg? Nee. Maar jammer is het wel. Coöperaties bieden namelijk een eigentijds antwoord op de huidige maatschappelijke vragen en onrust.
De macht is in de afgelopen eeuwen verschoven van geloof naar staat, naar multinationals, naar uiteindelijk de georganiseerde consument.  Een groeiend aantal burgers en consumenten vindt dat het anders moet. Hun vertrouwen in de overheid, de gezagsdragers, de banken en de multinationals is beschaamd. Ze schromen ook niet uiting te geven aan hun ongenoegen. Consumenten, maar ook bedrijven (denk aan leveranciers van grondstoffen of producten) willen meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Ze eisen inspraak,willen meepraten, meedenken en liefst ook meebeslissen.  Zij zijn op zoek naar nieuwe, krachtige samenwerkingsvormen. Die voldoende mogelijkheden bieden voor een duurzame en gewaardeerde  inbreng. 

Tegen die achtergrond wekt het geen verbazing dat de coöperatie springlevend is. Misschien wel meer dan ooit. De coöperatie past prima bij onze hang naar vernieuwing, gebaseerd op oude waarden en oude waarde. In de afgelopen tien jaar zijn er alleen in Nederland al meer dan 1150 coöperaties opgericht. Waarbij coöperatie staat voor co-operatie. Samen werken, met een bewuste spatie tussen samen en werken. Bedrijven en consumenten met vergelijkbare overtuigingen en opvattingen bij elkaar brengen. Die samen willen opkomen voor hun gedeelde belangen. Die samen zorgen voor de schaalgrootte die nodig is om te kunnen investeren in productkwaliteit, onderzoek en de ontwikkeling van merken en of afzetmarkten. Dit is het buzzwoord co-creatie in z’n puurste vorm, 100 jaar later in een nieuwe jas.

Naast fysieke coöperaties zien wij ook steeds meer virtuele communities ontstaan. Al dan niet tijdelijke platforms voor gelijkgezinden, ingericht voor het spuien van ideeën en het delen van meningen. Die platforms beïnvloeden ons denken en doen – en daarmee de opinievorming. De tijd dat bedrijven en overheden nog regie hadden over hun communicatie ligt al ver achter ons. Als je niet oplet dan wordt op platforms en in de sociale media een discussie over jouw bedrijf gevoerd, die, als je niet de juiste strategie hanteert, verstrekkende gevolgen kan hebben. Denk aan de publieke discussies over de plofkip en de megastallen.
Coöperaties, oud of nieuw, traditioneel of modern, gevormd door ondernemers of juist door burgers, ze hebben uiteindelijk allemaal één ding gemeen: het Welbegrepen Eigen Belang. Daar is niks mis mee. Dat was ruim 100 jaar geleden al zo toen Friedrich Wilhelm Raiffeisen, verontwaardigd over het onrecht dat de kleine boeren in ‘zijn’ Duitse Westerwald werd aangedaan, de basis legde voor de huidige Rabobank. Het was zo toen pater Gerlacus van den Elsen de boeren opriep om samen te werken in een Boerenbond en de Boerenleenbank en zo meer op te komen voor hun ‘eigen belang’.
Welbegrepen Eigen Belang kun je afkorten. Tot, u raadt het al, WEB. 100 Jaar na dato zien we een nieuw web ontstaan, waarin we, passend bij de tijd van nu, weer de samenwerking opzoeken. Co-operatie anno 2012. Eigentijds, met nieuwe (verdien)modellen. Welbegrepen Eigen Belang, wonna join?
 
Roger Engelberts – oprichter eigenaar Imagro BV

Meld je aan voor onze I-mailing

In onze I-mailing houden we je periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Imagro. Nieuwe projecten, inspirerende blogs, openstaande vacatures én andere leuke weetjes. Vul je gegevens in wanneer je de I-mailing wil ontvangen.