13 juli 2020

De duimen omhoog voor een ambitiedocument!

In Midden-Brabant worden veel initiatieven genomen om de biodiversiteit te versterken. Tegelijkertijd zien we dat deze niet voldoende zijn om het tij op tijd te keren. Om de impact van hun inspanningen te vergroten, zullen partijen de krachten moeten bundelen. Daarnaast zijn water, bodem en lucht onlosmakelijk met elkaar verbonden. Organismen stoppen niet bij een gemeentegrens of bij de grens tussen landbouw en natuur. Versterking van de  biodiversiteit is een brede maatschappelijke opgave.

Reden voor waterschap De Dommel om zo veel mogelijk partijen die kunnen bijdragen aan versterking van biodiversiteit in Midden-Brabant, bij elkaar te brengen. Imagro ontwikkelde hiervoor een aanpak en begeleidde afgelopen voorjaar meerdere bijeenkomsten. Vanwege Covid-19 vonden deze vooral online plaats.

Ongeveer 20 partijen participeerden in dit traject. Samen dachten zij na over wat er op de korte en langere termijn moet gebeuren om de biodiversiteit in Midden-Brabant te versterken. Dinsdag 7 juli stelden deze partijen een ambitiedocument vast dat zal dienen als een basis voor een concreet uitvoeringsprogramma voor de komende 10 jaar. En hoe vier je dat online? Door even de duimen omhoog te steken!   

Deel dit bericht

Meld je aan voor onze I-mailing

In onze I-mailing houden we je periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Imagro. Nieuwe projecten, inspirerende blogs, openstaande vacatures én andere leuke weetjes. Vul je gegevens in wanneer je de I-mailing wil ontvangen.

  •  *
  •