16 april 2021

Deelnemers Dutch Dairy Challenge 2021 bekend

Op 20 april gaat de eerste editie van de Dutch Dairy Challenge (DDC) van start. Een nieuw initiatief dat Nederlandse melkveehouders helpt om een vernieuwend idee voor hun melkveebedrijf op te werken tot een concreter en getoetst plan. Van de 32 aanmeldingen van melkveehouders uit Noord-Limburg en Oost-Brabant zijn acht ideeën geselecteerd voor deelname aan het DDC-programma. In een team gaan ze samen met een coach en student-deelnemers komende maanden aan de slag met hun idee rondom het thema ‘Houden van koeien in 2050’.

Diversiteit

"Een keuze maken uit alle aanmeldingen voor deelname aan het programma was niet makkelijk", verteld Erik Koldewey van Courage en initiatiefnemer van het eerste uur. "De aanmeldingen van de melkveehouders waren gelukkig heel divers. Van verbreding van het huidige verdienmodel tot echt vernieuwende sector-overstijgende plannen. Ook zagen we verschillende ideeën voorbij komen die bijdragen aan oplossingen voor emissie- en stikstofproblematiek en ambities om de brug tussen boer en burger te slaan."

Impact

De organisatie heeft alle aanmeldingen beoordeeld op basis van potentiële vernieuwende impact voor het bedrijf van de melkveehouder, maar ook gekeken naar de potentie van het idee voor breder draagvlak in de sector. "We hebben onder andere gekeken naar de maatschappelijke/sociale impact, het verandervermogen, de impact op de omgeving, ecologische en landschappelijke waarde en natuurlijk de economische kant. Het idee moet uiteraard onder de streep ook financieel van waarde zijn voor de melkveehouder", aldus Koldewey.

Deelnemers 2021

Acht melkveehouders gaan de komende tijd aan de slag om hun idee meer handen en voeten te geven. Het gaat om vier Limburgse en vier Brabantse bedrijven. Op de website van het initiatief staat een omschrijving van de ideeën, de melkveehouders achter het idee en de coaches: www.dutchdairychallenge.nl/deelnemers.

Initiatiefnemers en regiopartners

De Dutch Dairy Challenge is een initiatief van zes partijen: FrieslandCampina, Rabobank, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Courage, Imagro en de kennisalliantie Challenge Based Learning EWUU (Universiteiten van Wageningen Eindhoven en Utrecht). Daarnaast werkt het initiatief samen met partners uit de regio voor de pilot van het initiatief in 2021: Agrifirm, HAS Hogeschool, LLTB, Provincie Limburg, Stuurgroep LIB en ZLTO.

Deel dit bericht

Meld je aan voor onze I-mailing

In onze I-mailing houden we je periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Imagro. Nieuwe projecten, inspirerende blogs, openstaande vacatures én andere leuke weetjes. Vul je gegevens in wanneer je de I-mailing wil ontvangen.

  •  *
  •