door Roger Engelberts

Het 6e, 7e en 8e ‘zin’tuig

Persoonlijk succes is vaak het resultaat van zelfontbranding. Succes voor wie of wat dan ook is vaak ook zinnen prikkelend. Het prikkelt de zin. Dat gaat verder dan de vijf zintuigen die we kennen als werkwoorden: zien, ruiken, voelen, proeven en horen. We hebben het over de ‘zintuigen’ die we niet zo benoemen maar wel zo kennen. Zintuigen die appelleren aan 21th Century Skills. Moeilijk woord voor competenties we nodig hebben om succesvol deel te kunnen nemen in de maatschappij van de toekomst. Door technologie en digitalisering verandert de maatschappij van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. In de toekomst zal technologie een nog grotere rol spelen in de samenleving. Werk dat nu wordt gedaan door mensen, wordt straks uitgevoerd door machines, of mensen worden bij hun werk ondersteund door ICT. Veel functies veranderen daardoor drastisch. Met name jongeren hebben 21 eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. Dit zijn vaardigheden als creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Verder is een betrokken leven, ondernemend in je werk staan en nieuwsgierige houding belangrijk in de 21e eeuw. Het zijn de ‘skills’ waarmee nieuwe agro-foodhelden - ‘smaakmakers’ - opstaan. Wat dat zesde zevende en achtste ‘zin’tuig zijn? Het zijn je Q-ualities:  EQ, PQ en SQ.
  • EQ - Emotional Quotiënt: je kent dat wel, echt kunnen voelen met je hart. Een concept + emotie = echte toegevoegde waarde.
  • PQ - Parental Quotiënt: je wortels, komaf, historie, wat je van huis hebt meegekregen.
  • SQ – Soul Quotiënt: werken vanuit je ziel, schijnbaar onbewust meebewegen en werken vanuit jouw waarden.

Kompas
De Q-ualities zijn samen met kompassie en bezieling het kompas van de smaakmakende ondernemers en initiatiefnemers. Passie omdat iemand houdt van zijn vak, zijn beroep of zijn roeping. Bezieling die aanstekelijk werkt. Een organisatie zonder ziel hongert mensen uit. Daarom wordt Imagro steeds vaker aangezocht om de ziel van een bedrijf, product of persoon wakker te kussen.

Zee van niches
Wil je echt transitionele stappen zetten en agrofoodmarkten veranderen dan heb je mensen nodigen die geloven in een zee van niches rondom een eiland van bulk. Fantastisch trouwens, bulk. Als je er maar weloverwogen voor kiest in een tijd dat operational excellence en kostprijsverlaging op z’n laatste benen loopt.

Innovatie met daadkracht
Als in het huidige onzekere en onrustige economische tij iets een Grote Succesfactor is, dan is het zinnenprikkelend ondernemen. Spreek de unieke Q-ualities aan. Voeg er lef en creativiteit aan toe. Het leidt tot innovatie met daadkracht: relevant, onderscheidend, uniek en origineel.

Creativiteit en Eigen Zinnigheid
Imagro is een optelsom van Q-ualities, Creativiteit en Eigen Zinnigheid. Dat vormt de kurk waarop we drijven. Anders kijken is alles zien. Wij doen er toe. Willen de beste in de branche blijven. Mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, daar krijg je zin van. En ja die mensen hebben zin en geven vaak zin. Het heeft zin om met hen te werken. Dat vergt elke dag nieuwe zinnenprikkelende creativiteit. IQ, maar dan met een flinke scheut EQ, een snufje PQ en een schep SQ. Ervaar het zelf. Voel met je hart, passend bij jouw eigen terroir en waarden. Om met Daniel Ofman te spreken: ‘’Alles wat uit waardenloosheid ontstaat is waardeloos.’’  

Roger Engelberts

 

Het afgebeelde model voor 21e eeuwse vaardigheden is ontwikkeld door © Kennisnet.

Meld je aan voor onze I-mailing

In onze I-mailing houden we je periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Imagro. Nieuwe projecten, inspirerende blogs, openstaande vacatures én andere leuke weetjes. Vul je gegevens in wanneer je de I-mailing wil ontvangen.