door Onno van Eijk

Kompassie: met welk Kompas zet je welke Koers?

John en Marian Claessens uit het Limburgse Ysselsteyn vormen één van de drie ondernemende stellen die het afgelopen jaar samen een Kompassie-traject van Imagro volgden. Een kompassie traject helpt ondernemers een focus kiezen voor de toekomst van hun bedrijf. Welke volgende stap wil je met je bedrijf nemen en welke markt en positionering past daarbij? Met welk Kompas zet je welke Koers?

Agrarisch ondernemer 2013
John en Marian runnen samen een groot pluimveebedrijf. Het bedrijf kent twee takken: de hennen die de eieren leggen en de opfok waar de kuikens opgroeien tot leghen. Met meer dan 30 jaar ervaring, loopt het bedrijf bovengemiddeld goed. De nationale titel Agrarisch Ondernemer van 2013 bewees dit. In deze landelijke competitie werden zij door de jury onder aanvoering van Aalt Dijkhuizen bestempeld als: “Ongewoon, gewoon”. Niet alleen de juryprijs,  maar ook de publieksprijs ging dat jaar naar John en Marian Claessens.

Nieuwe indrukken, een nieuwe koers
Een hectisch jaar volgde, waarbij veel verschillende gesprekspartners over de vloer kwamen. Het netwerk van John en Marian groeide stevig. Ze kwamen in contact met partijen die voorheen erg ver van hen afstonden. En dat zet aan tot nadenken. Schaalvergroting was en is voor de meeste agrariërs nog steeds een belangrijke strategische doelstelling. Zo ook voor John en Marian. Maar na het jaar 2013 werd deze denkwijze lichtelijk bijgeschaafd.

Tijd voor verdieping
Daarom startten de ondernemers in 2014 een heus verdiepingsjaar. Hoe verbindt je alle opgedane input en visies en wat betekent dat voor je bedrijf? Imagro bleek de ideale partner om een nieuwe weg te verkennen en vervolgens in te slaan. Imagro bracht in samenwerking met Arvalis drie ondernemers stellen samen die allen op een soortgelijk punt in hun bedrijfsontwikkeling stonden. Ondernemers van verschillende type bedrijven, maar met een vergelijkbare drive. In het Kompassie-traject dook men samen de diepte in. In het traject keken de ondernemers naar zichzelf (psycho-analyse), naar hun bedrijf (SWOT en bedrijfsblindheid), naar hun omgeving (trends en maatschappelijke ontwikkelingen) en vertaalden ze dit (o.a. via Blue Ocean techniek) in concrete strategische stappen die getoetst werden bij belangrijke stakeholders (diner pensant).

Kompas voor de toekomst
Het was aldus John en Marian een ware ‘Ei-opener’. Anders kijken werd echt anders zien. Een jaar geleden zouden ze nooit hebben bedacht om een mega-ei groots in de tuin te plaatsen. En daarnaast staat een eierautomaat waarmee ook de thuisverkoop een feit is geworden. De verpakking voor hun thuisverkoop eieren laat zien waar John en Marian voor staan.  “Wij willen eieren weer een gezicht geven, en met een #eifie op onze verpakking voegen we de daad bij het woord”, aldus Marian. Zo worden de eerste stappen gezet in de nieuwe strategie. Er staat een nieuwe uitdaging c.q. een stip aan de horizon. Samen met Imagro op weg, was volgens John en Marian een fantastische reis naar een uiteindelijke uitdagende nieuwe bestemming. Een stip aan de horizon. Het brengt een nieuw kompas op weg naar een gezonde toekomst.

Voor meer informatie over John en Marian Claessens & Claessens-Jenniskens Pluimveebedrijven is er een website en een Facebookpagina. Verder is Marian actief trekker van de mmmEggies en fietsen John en Marian in het Pluimveeteam van Big Challenge, veehouderij tegen kanker. Op 4 juni beklimmen zij de Alpe d'Huzes.

Geschreven door Onno van Eijk:

Deel dit bericht

Meld je aan voor onze I-mailing

In onze I-mailing houden we je periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Imagro. Nieuwe projecten, inspirerende blogs, openstaande vacatures én andere leuke weetjes. Vul je gegevens in wanneer je de I-mailing wil ontvangen.

  •  *
  •