door Elvi van Wijk

Marijn Vermeulen: "Ik heb een heilig geloof dat boeren zullen doen wat nodig is"

Marijn Vermeulen is manager van regio West bij LTO Noord. “We hebben in de afgelopen vijftig jaar een prachtig landbouwsysteem gecreëerd, maar het is tijd voor nieuwe perspectieven. Het huidige systeem vertoont breuken en we hebben een nieuw soort leiderschap nodig om het systeem toekomstbestendig te maken.”

Vermeulen is ‘t niet eens met mensen die beweren dat het huidige voedselsysteem helemaal kapot is en volledig op de schop moet. “Een revolutie is niet nodig. Maar er zijn wel grote breuken zichtbaar. We zijn doorgeschoten in een focus op grootschalige, industriële productie. We kunnen niet blijven rennen zoals we altijd deden. Want voedselproductie mag niet ten koste gaan van natuur en onze (maatschappelijk) leefomgeving.”

Vraagkant

Vermeulen beschouwt ’t als een belangrijke eigenschap om in deze tijd even te stoppen met rennen en een pas op de plaats te maken. “Stil staan, reflecteren, lessen trekken. Maar vooral het gesprek aangaan met elkaar en met de omgeving, je verplaatsen in een ander en jezelf daarbij even opzij zetten. Door deze aandacht voor de omgeving komen nieuwe behoeftes en verdienmodellen in beeld. Deze focus op de vraagkant is een welkome aanvulling en juich ik van harte toe.”

Een voorbeeld van vraaggericht werken zien we volgens Vermeulen binnen de multifunctionele landbouw. “Een tak die al jaren hard groeit en waar een groeipotentie ligt. Deze ondernemers kijken naar de vraagkant en bieden hun aanbod hierop aan. Korte ketens, nichemarkten, boerderijwinkels, zorglandbouw en agrarische kinderopvang zijn hier voorbeelden van en dragen bovendien bij aan de leefbaarheid van het platteland.”

Goud

“Maar”, waarschuwt de regiomanager, “daarmee redden we het niet. Het is slechts één van de paden die we parallel kunnen bewandelen. Want we hebben ook een wereld te voeden. En het zou doodzonde zijn als we de vruchtbaarste delta van de wereld hier niet voor zouden gebruiken, maar alleen nog voor bijvoorbeeld zonneweides en windmolenparken. We hebben echt goud in handen!”

Heilig

Volgens Vermeulen is er dus niet één weg naar een betere toekomst. “We zijn samen op zoek. Door meerdere sporen te onderzoeken, te innoveren én te verbinden vinden we nieuwe oplossingen. Lastig is hierbij dat de spelregels soms tijdens de wedstrijd worden aangepast. Ik heb een heilig geloof dat boeren willen en zullen doen wat nodig is. Dat ze de uitdaging willen aangaan. Want het zijn ondernemers. Maar ze hebben wel een duidelijk toekomstperspectief, een verdienmodel en heldere kaders nodig. En daar schort het aan.“

Bodem

Volgens de regiomanager die opgroeide op een akkerbouwbedrijf in de Flevopolder, is in elk geval aandacht voor de bodem van cruciaal belang. “Ik zie dat boeren zich daar ook bewuster van worden en dat hun mindset verandert. Ik zie ze actief worden, ook al levert het vaak pas op de langere termijn wat op. Een verdienmodel blijft ook hierbij natuurlijk een voorwaarde.”

Nieuwe leiders

Vermeulen denkt dat er voor de toekomst van de landbouw en ons voedselsysteem nieuwe leiders op moeten staan. Leiders met een toekomstperspectief, die durven te verbinden en nieuwe wegen durven te belopen. “Maar die vooral de huidige situatie behouden, om zo aan een betere toekomst te kunnen bouwen."

Meld je aan voor onze I-mailing

In onze I-mailing houden we je periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Imagro. Nieuwe projecten, inspirerende blogs, openstaande vacatures én andere leuke weetjes. Vul je gegevens in wanneer je de I-mailing wil ontvangen.