Meer items laden
 Je hebt het einde bereikt, probeer je zoekterm te verfijnen als je niet het gewenste resultaat hebt gevonden.
 Sorry, er zijn geen resultaten gevonden op deze zoekterm
Logo Imagro 30 jaar Imagro logo
Zoeken
19 april 2023

Perspectieven voor de Peel door pioniers in de Peel

We willen allemaal een goede toekomst. Daarbij staan we gezamenlijk voor grote en urgente uitdagingen, onder andere om onze bodem, water en lucht op orde te krijgen. Dat is van groot belang voor onze natuur, ons landschap, onze landbouw en onze gezondheid.
 
Met een gebiedsgerichte aanpak wordt in de Peel gezocht naar slimme combinaties van oplossingen voor sterkere natuur, voldoende water met een betere leef kwaliteit, een goede bodem en de toekomst van de landbouw. 
Visievorming toekomstperspectief
Samen met mensen uit de Peel; agrarische ondernemers, leden van dorpsraden, voorzitters van de Integrale gebiedscommissie Peelvenen en de Gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel en stichting Behoud de Peel hebben we gewerkt aan een visie waarin vanuit een positieve grondhouding samenwerking wordt gezocht naar een gezamenlijk toekomstperspectief in de Peel. Niet vanuit wet- en regelgeving maar vanuit een ambitie en het besef dat iedereen moet bijdragen aan een natuurrijke, leefbare, vitale Peel mét agrarisch perspectief.
 
Dit toekomstperspectief is tot stand gekomen door middel van een aantal individuele gesprekken gevolgd door ontbijtsessies waarin samen werd verkend wat de ambitie zou kunnen zijn. Uiteindelijk heeft dat geleid tot het opstellen van een Manifest met als ambitie om een koplopersgebied te worden wat netto energie en voeding levert, water opslaat, natuur versterkt en mensen gelukkig en welvarend maakt.
 
Deelambitites
Deze overkoepelende ambitie is in 9 deelambities uitgewerkt. Ook zijn deze deelambities uitgewerkt in 11 concrete stappen. Het moet namelijk niet stoppen met het opstellen van een visie en het uitspreken van een ambitie of het opstellen van een document. Het gaat erom om eindelijk in actie te komen, want zonder concrete stappen gebeurt er helemaal niets. Het manifest sluit af met een oproep tot samenwerking;
 
“De gebiedsgenoten in de Vitale Peel roepen andere boeren, burgers, bedrijven in de keten, beleidsmakers en beschermers op om zich samen in te zetten voor een, in de brede zin, welvarende Peel. Met aandacht voor mens, dier, natuur én toekomst.
 
Wij steunen dit manifest met de intentie en ambitie om het gemeenschappelijke goed te dienen vanuit een integrale benadering, daarbij over de eigen grenzen heen te kijken en ons in te zetten voor een Vitale Peel waar wij trots op kunnen én willen zijn”.
 
Het manifest is door een viertal actieve agrarische ondernemers aangeboden aan het bestuurlijk overleg Vitale Peel.
 
Bestuursvoorzitter Henk Raaijmakers nam het manifest namens de bestuurders van de gebiedspartners in ontvangst. “We juichen het toe dat ondernemers met ons de schouders willen zetten onder de uitdagende opgaven waar we in dit gebied voor staan. De focus ligt op wat er wél kan. De aanbevelingen uit dit manifest nemen we net als eerder ontvangen visies mee in de gezamenlijke koers die zal landen in het gebiedsplan Vitale Peel.”
 
 
Wil je meer weten over de gebiedsgerichte aanpak en hoe dit voor jou kan werken? Neem dan contact op met Roger Engelberts

Deel dit artikel

Meld je aan voor onze I-mailing

In onze I-mailing houden we je periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Imagro. Nieuwe projecten, inspirerende blogs, openstaande vacatures én andere leuke weetjes. Vul je gegevens in wanneer je de I-mailing wil ontvangen.