door Roger Engelberts

Regio en Groei: dezelfde letters, andere opstelling

De glastuinbouw in West-Nederland zetelt in het brandpunt van een stedelijke agglomeratie die maximaal 35% van de productie consumeert. De rest rijden, varen en vliegen we weg naar verdere oorden, om daar tegen lage prijzen te verkopen. Door schaalvergroting en de laagste kostprijzen was dit lang een lonend model.
Duurzaamheidseisen, grond, energie & personeelsmarkt dwingen ons na te denken over een ander groeimodel. We moeten weer leren luisteren naar de wensen en waarden van onze stadsconsument. Immers geld stroomt naar waarde. Die stadsconsument eet inmiddels spijzen uit alle wereldkeukens, varieert meer dan ooit, staat korter in de keuken en eet meer buiten de deur. De nieuwe waarde zit dan ook in minder bulk, meer differentiatie; dichterbij een groter deel van de consumentbehoefte invullen.
 
Vandaar een Nieuw Perspectief: laten we met Greenport en Westland een Nieuw Voedselsysteem creëren: regionaal, regeneratief, korte ketens, laagste footprint, faire opbrengstprijzen. Een voedselsysteem waarin we wereldkampioen worden in gedifferentieerde productie, diepe consumentkennis en fijnmazige duurzame logistiek. Verdienstelijk én gewaardeerd door bij te dragen aan ’t welzijn van onze stadsconsument. Waarin we waarde betaald krijgen voor onze producten mét maatschappelijke bijdrage. 
 

Wat is daarvoor nodig?

  1. Omslag in mindset; omdenken - Minder kostprijsfocus en meer voedingswaarde(n) en opbrengst gericht. Dit vergt lef, een flinke portie “wil” en doorzettingsvermogen.
  2. Meer initiatief en ondernemerschap - Onze ervaring leert dat een regionaal voedselsysteem ondernemers vergt die het trekken, voorlopers gezocht! En begin bij de afzet! Organiseer dat grote afnemers zich committeren aan de afzet met een hogere garantieprijs voor meerdere jaren. Denk Kipster.
  3. Focus op nieuwe gewassen - Experimenteer met totaal nieuwe gewassen, welke nu via schepen en vliegtuigen binnen komen. Veel huidige versgroenten werden pas succesvol nadat ze “vereuropeest” werden. Denk aan ons eigen paprika succes. 
  4. Efficiënte last mile - Een logistieke vershub voor fijnmazige herverdeling naar de stad en on demand productie. 
  5. Eén level playing field - Druk op de overheid voor regelgeving die productie op basis van duurzaamheid één level playing field geeft met productie die verder gaat dan kostprijsfocus.
 
Onze eerste ervaringen in het Regionaal Voedselsysteem ZL (ZuidLimburg) en Van Gogh Nationaal Park (Brabant), bieden kansen op relevante waarde(n). Dus euh, Waardevol Westland; Werk aan de nieuwe winkel! Vindt jezelf opnieuw uit. Daarmee blijven we de komende 70 jaar een GIDS-land, die kennis en kunde wordt ons exportproduct. GIDS? Ja! Gezond Innovatief Duurzaam en Sociaal. Een wenkend perspectief?
 

Meld je aan voor onze I-mailing

In onze I-mailing houden we je periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Imagro. Nieuwe projecten, inspirerende blogs, openstaande vacatures én andere leuke weetjes. Vul je gegevens in wanneer je de I-mailing wil ontvangen.