3 maart 2022

Van win-verlies naar win-win-win

In het Nederlandse veehouderijbeleid gaat de komende jaren veel aandacht uit naar het verminderen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen. ’Milieumaatregelen zijn pas écht duurzaam als ze niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook voor het welzijn van dieren én voor boeren haalbaar en betaalbaar zijn,’ zegt Bert van den Berg, bestuurslid van het Barth-Misset Fonds.

Door Lydia Sijbers en Roger Engelberts

Het Barth-Misset Fonds stelt jaarlijks geld beschikbaar voor de verbetering van de leef- en transportomstandigheden van dieren in de veehouderij. De veehouderij heeft zich volgens Van den Berg veelal enkelvoudig verbeterd. Winst op milieugebied leverde vaak een verlies op voor boer en/of dier. ‘Wij denken dat er ook integrale oplossingen zijn: maatregelen die goed zijn voor milieu, boeren én dieren. Dit jaar gaan we projecten voor zulke win-win-winmaatregelen financieel steunen.’ Per 1 februari stelt het Barth-Misset Fonds daarvoor een financieringsronde open van €200.000,-. Wetenschappers, transporteurs, dierenwelzijnsorganisaties en veehouders met een goed idee kunnen tot 21 maart een financieringsaanvraag tot maximaal €50.000,- indienen.

Risico
De wens te werken aan win-win-win voor mens, dier en milieu, krijgt de wind in de zeilen van de Sociaal Economische Raad. In het rapport Naar duurzame perspectieven voor de landbouw (mei 2021) beschrijft de SER het risico van eenzijdig beleid: ‘Een integrale benadering is noodzakelijk om te voorkomen dat er steeds op een enkel vraagstuk geoptimaliseerd wordt. Daardoor wordt onnodig veel geld ingezet voor een uitkomst die niet houdbaar is en die maar weinigen zal bevallen.’
 
Vernieuwend
Het Barth-Misset Fonds nodigt ook zeer nadrukkelijk veehouders uit om met vernieuwende voorstellen te komen. Eerder steunde het fonds onder meer het optimaliseren van vrijloopkraamhokken, onderzoek naar hittestress tijdens veetransport en een doorgroeistal voor leghennen. Van den Berg: ‘Als je dierenwelzijn in de veehouderij wilt vergroten, zonder daarbij oog te hebben voor factoren zoals het boereninkomen of het milieu, dan kom je niet ver. Win-verliesmaatregelen moeten achteraf vaak weer gecorrigeerd worden.’ In zijn ogen is het effectiever en duurzamer als je uitgaat van win-win-win.’
 
Opschaalbaar
‘Beter Boeren: voor klimaat, boer en dier’ is tot eind 2023 het thema van het Barth-Misset Fonds. Van den Berg: ‘We hebben ons doel bereikt als we projecten kunnen gaan ondersteunen die goed zijn voor én het milieu, én de boeren én de dieren. Opschaalbare voorstellen die aan de drie voorwaarden voldoen, en die dus ook kunnen worden aangedragen bij andere veehouders. Daar kijken we met veel belangstelling naar uit.’
 
Bert van den Berg, bestuurslid Barth-Misset Fonds: ‘Als je dierenwelzijn wilt vergroten, zonder oog te hebben voor factoren als het boereninkomen of het milieu, dan kom je niet ver.’
 
Een aanvraag doen of meer weten over het Barth-Misset Fonds en de voorwaarden en richtlijnen voor een subsidieaanvraag? Zie www.barthmissetfonds.nl
 
 
 

Deel dit bericht

Meld je aan voor onze I-mailing

In onze I-mailing houden we je periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Imagro. Nieuwe projecten, inspirerende blogs, openstaande vacatures én andere leuke weetjes. Vul je gegevens in wanneer je de I-mailing wil ontvangen.