door Roger Engelberts

Verdeel en heers

Huidige verdienmodellen houden de tuinbouw in de houdgreep. We praten wel over vernieuwing in product op concept, maar handelen er niet echt naar. De reden; het levert overmorgen (nog) onvoldoende euro’s op.

Operational excellence; door focus op kostprijsverlaging via technische resultaten en schaalvergroting is een doodlopende weg. Een race naar de bodem. Van het zwembad. Watertrappelen houdt niemand een week vol. Je zult eerst de bodem moeten raken om je opnieuw af te kunnen zetten.

De commoditytrap is dé valkuil voor de tuinbouw. Wat die commoditytrap is? Net als paprika’s of prei zijn champignons een commodity. Inwisselbaar. Producten binnen deze categorie zijn niet of nauwelijks onderscheidend, laat staan dat ze op een onderscheidende manier in de markt worden weggezet. De prijs en de relatie zijn dan de enige onderscheidende variabelen waarop kan worden geconcurreerd. Niet vreemd, dat de marges dan continu onder druk staan. Met als gevolg dat ondernemers tot het uiterste gaan om de kostprijs te verlagen en daarmee het hoofd proberen boven water te houden. Een negatieve prijsspiraal is het gevolg. En daarmee vervalt alle economische ruimte om te werken aan onderscheidend vermogen. Kortom; een doodlopende weg waar de retail graag gebruik van maakt.

Verdeel en heers 
In deze commoditytrap kun je alleen overleven als je daadwerkelijk jezelf loswrikt uit het systeem en met nieuwe producten en diensten komt die relevant, onderscheidend en geloofwaardig zijn.

Willen we in de huidige competitie linksboven in het rijtje blijven staan, dan moet er meer perspectief komen voor ondernemerschap en vernieuwing zeker ook in de primaire productie. Want zonder gezonde primaire sector gaat ook ons innovatie vermogen rap verloren.

De sector zit in een wurggreep en het is lastig om de commodity trap te doorbreken. Niet in de laatste plaats door tweespalt, immers, voor een cent gaan we naar een ander. Het doorbreken van de commodity trap vraagt om lef, onderscheid, om een sterke visie, dito partners en een ondernemend doorzettingsvermogen.


Roger Engelberts was op 5 maart 2020 dagvoorzitter tijdens een inspiratiedag voor de TuinBouw Businessclub bij Banken Champignons. Bovenstaande column heeft hij deze dag voorgedragen aan het netwerk.

Meld je aan voor onze I-mailing

In onze I-mailing houden we je periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Imagro. Nieuwe projecten, inspirerende blogs, openstaande vacatures én andere leuke weetjes. Vul je gegevens in wanneer je de I-mailing wil ontvangen.