Meer items laden
 Je hebt het einde bereikt, probeer je zoekterm te verfijnen als je niet het gewenste resultaat hebt gevonden.
 Sorry, er zijn geen resultaten gevonden op deze zoekterm
Logo Imagro 30 jaar Imagro logo
Zoeken
Nationaal Groenfonds

Omschakelen? Ja! En de financiering dan?

Voor boeren en tuinders is het een grote uitdaging om de financiering van verduurzamingsplannen rond te krijgen, waardoor de uitvoering van plannen vertraging oploopt. Oorzaak hiervan is dat dergelijke plannen op zowel de korte als de lange termijn een onzeker rendement bieden. Om boeren en tuinders met omschakelplannen perspectief te bieden, richtte het Nationaal Groenfonds het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) op.

Agrarisch ondernemers met plannen om stikstofuitstoot te verminderen en hun bedrijf te verduurzamen kunnen bij het IDL een aanvraag indienen voor een financiering. Voor de pilotfase die in 2021 is gestart stelde het fonds 9 miljoen euro vrij, goed voor ondersteuning van ca 35 agrarische bedrijven. De ondernemers zijn hierin vrij om te kiezen welke maatregelen zij doorvoeren, zolang deze onder aan de streep leiden tot minder stikstofuitstoot en bijdragen aan de zeven aanvullende duurzaamheidsdoelen die het fonds heeft opgesteld. Hier geldt dat de boer of tuinder vooruitgang moet boeken op tenminste vier van de zeven doelen en op geen van de zeven doelen achteruitgang mag laten zien.

De duurzaamheidsdoelen van het IDL:

  • Minder stikstofuitstoot
  • Minder gewasbeschermingsmiddelen
  • Minder broeikasgassen
  • Minder nitraat uitspoeling
  • Toename biodiversiteit
  • Betere bodem
  • Circulaire inzet van veevoer
  • Verbetering van diergezondheid en -welzijn

Je hebt een oplossing voor een duurzamere agri sector en een groep boeren en tuinders die er baat bij hebben. Nu nog bij elkaar brengen.

Wat doe je dan? Je schakelt Imagro in!

Samen met het IDL brachten we een communicatiestrategie tot leven met daarin een praktische aanpak en uitwerking van het beeldconcept.

Het hoogtepunt van dit project was voor ons team toch wel de webinar Omschakelen? Ja! En de financiering dan? die wij samen met het Nationaal Groenfonds in november 2021 hebben georganiseerd. Mede dankzij de webinar, die ruim 100 kijkers heeft opgeleverd, was tegen het einde van 2021 al meer dan de helft van de benodigde aanmeldingen voor het IDL binnen.

 

"Een project zoals het IDL is ons als team op het lijf geschreven. We zetten ons, net als het Nationaal Groenfonds, vanuit een intrinsieke motivatie in om de agrarische sector te verduurzamen. Doordat we sterk geworteld zijn in de sector hebben we ons netwerk kunnen betrekken om omschakelaars in beeld te krijgen. De kracht van Imagro komt in zo’n project echt samen: creativiteit, communicatie expertise, kennis van de sector en een breed netwerk."
 
 

Geschreven door Inge Smits

Meer weten over deze case?

Neem contact met mij op

Ontmoet het team

Bart
Inge
Marga
Patricia

Ook interessant

Cosun

Cosun brengt haar strategie tot leven met verhalen

Programmabureau KRW-DHZ

Actie in de Taxi!

Cosun

Planet Beet: een experience vol verwondering

Het Ministerie van LNV

De Groene Vonk - Transformatie van de landbouw naar een duurzamer systeem

idverde

Gedragen strategie mét handvatten voor implementatie

Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

Verduurzaming van de agrofoodketen versnellen

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit - regio Zuid

Een keynote over het unieke samenwerkings- en innovatieklimaat

Gemeente Land van Cuijk en Platform AgriFood Tech

Community ME-N-U

Greenport West-Holland

Community Indoor Farming Nederland

Dutch Dairy Challenge

Samen werken aan verduurzaming van de melkveesector