Organisatie & draagvlak

Wat je samen maakt, maak je niet kapot! Daar zijn wij van overtuigd. Wij geloven in het concept van Rijnlands werken, bottom up. Verbinding, vakmanschap en vertrouwen. Imagro organiseert en faciliteert interne- en externe processen waarmee we draagvlak bij belangrijke stakeholders creëren. 
 

Community building
Teambuilding
Stakeholdermanagement
Draagvlak & implementatie
Innovatiesessies
Lezingen
Inspiratiesafari

Community buildingEen beweging op gang brengen, dat doe je niet in één dag. Als je een beweging op gang wil brengen, dan ga je niet over een nacht ijs. Je hebt een bepaald doel of overtuiging en weet dat er vele anderen zijn jouw ideeën delen. Hoe zorg je dat je die mensen bereikt? En hoe breng je hen vervolgens met elkaar in contact? Verbinden is iets wat we graag doen. Kom maar op!

Meer weten?

Roger helpt je graag verder

TeambuildingTogether Everyone Achieves More.’ We geloven er sterk in dat je samen altijd verder komt dan in je eentje. Een (h)echt team worden is een uitdaging. Het teamgevoel vervolgens behouden, dat kost aandacht. Toe aan een spetterende teamdag of een briljant idee om op een gestructureerde manier aan teambuilding te werken?

Meer weten?

Roger helpt je graag verder

StakeholdermanagementBinnen een organisatie of project zijn er altijd meerdere stakeholders betrokken. We helpen je met het in kaart brengen van die verschillende partijen en hun belangen en verwachtingen, om nu en in de toekomst bewust te zijn van het speelveld waarin je je bevindt.

Meer weten?

Annet helpt je graag verder

Draagvlak & implementatieEen nieuwe strategie uitstippelen, plannen maken en doelstellingen bepalen is één. Ervoor zorgen dat betrokkenen (bijv. je medewerkers) er achter staan en hieraan bijdragen is een ander verhaal. Hoe betrek je je doelgroep écht? Wat is er nodig om het te laten slagen? Met onze kennis en ervaring kiezen we samen de beste weg.

Meer weten?

Sander helpt je graag verder

InnovatiesessiesAls je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Toe aan een frisse wind? Iedere dag wel weer een nieuw idee, maar is dat wel het juiste? Herkenbaar? Tijdens een innovatiesessie helpen we je om gericht en gestructureerd aan de slag te gaan met kansen en ideeën voor  o.a. nieuwe markproposities of diensten.

Meer weten?

Paul helpt je graag verder

InspiratielezingenInspireren is een werkwoord, daar lenen we ons graag voor! Een kijkje in de huidige tijdsgeest, een wake-up call of een inspirerende schets van de toekomst. Vraag maar raak...

Meer weten?

Roger helpt je graag verder

InspiratiesafariEven buiten de gebaande paden treden kan verrassend verfrissend zijn. Een dagje ‘gluren bij de buren’, een tweedaagse inspiratietour wat verder van huis, een inspiratiesafari langs diverse experiences, om zelf ideeën op te doen of een georganiseerde rondleiding op een specifieke beurs? We nemen je graag mee in de wereld van agri, food en leefomgeving.

Meer weten?

Judith helpt je graag verder