Andy Peeters

Senior adviseur leefomgeving

Een van de pijlers van Imagro is leefomgeving. Denk hierbij onder andere aan thema’s als gebiedsontwikkeling, wonen, mobiliteit, duurzaamheid, klimaatadaptatie, brede welvaart recreatie en toerisme. Bij Imagro werken we toe naar nieuwe perspectieven. Dat spreekt mij erg aan en vanuit die basishouding ga ik graag aan de slag.

Ruimte wordt steeds schaarser en de belangen zijn groot, evenals de uitdagingen. Hoe komen we tot goede, duurzame oplossingen met oog voor alle belangen? Dat kan volgens mij alleen bereikt worden met een goed idee en door in dialoog te blijven streven naar een win-winsituatie. Elke keer weer! Samen gaan we op zoek naar een resultaat dat praktisch, gedragen en uitvoerbaar is.

Een bewuste overstap naar Imagro, een bureau met impact. Een bedrijf met nieuwe perspectieven voor agri, food en leefomgeving. In deze tijd vol verandering, polarisatie en crises ga ik mij inzetten om in verbinding te blijven streven naar duurzame gedragen oplossingen voor de leefomgeving. Niet dat alles zo maar oplosbaar is, maar vooral met de gedachte dat veel wèl kan. Waar een wil is is immers een weg. Het hoeft niet rechtstreeks van a naar b. het mag ook via c en d.

Vanuit mijn juridische achtergrond met ervaringen op diverse terreinen, of dat nu Buro Halt is of als (interim)manager of programmamanager, adviseur en directeur bij de overheid, én in het bedrijfsleven ben ik in staat om met een brede blik te kijken naar de ontwikkelingen in de leefomgeving. Denk hierbij onder andere aan de volgende thema’s; gebiedsgerichte aanpak, participatie, brede welvaart, transitie landbouw of water gerelateerde uitdagingen.

We moeten dingen immers écht anders gaan doen, om het goed te blijven hebben op onze planeet. En gelukkig kán dat ook. Er zijn alternatieven beschikbaar om duurzaam toekomstbestendig te leven, wonen en werken. Daar wil ik een bijdrage aan leveren door middel van advies, regie, communicatie en het leggen van verbindingen en het koppelen van kansen.

Ik kijk er naar uit om samen met mijn enthousiaste collega’s mede vorm te geven aan een toekomstbestendige samenleving.

Meer weten? Neem gerust contact op.