Froukje Kooter

Communicatie • Projectmanagement

Iedere dag de wereld een beetje mooier maken, daar krijg ik energie van! En waar kan dat beter dan bij een inspirerend en energiek bedrijf als Imagro. Als burgermeisje ben ik veehouderij gaan studeren, ik ben zelf dus de verbinding tussen stad en land. Ik wil dat mensen hun oogkleppen afdoen en op een andere manier kijken naar de thema’s voedsel, landbouw en een toekomstbestendige leefomgeving. Met mijn enthousiasme, creativiteit en het stellen van de juiste vragen, wil ik onze klanten meenemen in deze ontdekkingstocht.