Martin Scholten

Kringlooplandbouw Gebieds-gedreven maatwerk

Ik ben ecoloog en denk vanuit die achtergrond mee over nieuwe toekomstperspectieven voor ons voedselsysteem én de transities die hiervoor nodig zijn. Wat mij betreft is de draagkracht van de aarde hierbij leidend.

In samenhang en samenspel met de natuurlijke omgeving en de samenleving, zullen we deze perspectieven zoeken en vinden. Met doordacht maatwerk, vanuit een systemisch inzicht en zonder kort door de bocht oplossingen die morgen alweer voor andere problemen zorgen.

We moeten doordenken en omdenken, én samen leren en doen. Dat vereist communicatie die gericht is op verbinden, inspireren en doorpakken. Daar is Imagro sterk in.

Daarom ben ik blij dat ik als inspirator en adviseur van Imagro kan bijdragen aan projecten die draaien om vernieuwing van het voedselsysteem én verbetering van landschap en leefomgeving.