Monique Lange

Administratie

Ik heb altijd al administratief medewerkster willen worden, al vanaf toen ik van de lagere school kwam. Ik vind het prachtig om de hele dag achter cijfertjes te zitten. Sommigen zullen het misschien oersaai vinden… Ieder z’n ding, dit is het mijne.