Paulus Blom

Communicatie Strategie Co-creatie

Imagro staat bekend om diepe wortels in de AgroFood, maar richt zich daarnaast ook nadrukkelijk op de leefomgeving. Thema’s als gebiedsontwikkeling, wonen, mobiliteit, duurzaamheid, klimaatadaptatie, gezondheid en recreatie kunnen ook wel wat Imagro gebruiken. Het belang van goede marketing en communicatie is immens, en écht contact maken met de doelgroep zorgt ervoor dat je draagvlak op kunt bouwen. Dit zijn opgaven waar ik mij als senior-communicatieadviseur met veel enthousiasme voor inzet.

Ik heb een brede expertise en ervaring binnen diverse organisaties en op alle thema’s binnen het domein leefomgeving. Mijn specialismen zijn stads- en regiomarketing en dialoog en participatie. Over het laatste onderwerp heb ik als co-auteur een boek geschreven: ‘Waarom gemeenten niet naar burgers luisteren’.

Mijn credo: laat 1000 bloemen bloeien!