In dialoog over dierenwelzijn

Het Barth-Misset Fonds - een initiatief van het echtpaar Barth-Misset - wil het welzijn van landbouwdieren verbeteren in de veehouderij, transport en bij slacht. Ze doen dit door innovatieve projecten financieel te ondersteunen én het gesprek over dieren te entameren. Geen strijdbijl, nee dialoog is de oplossing.

Het fonds financiert innovatieve projecten die deze missie ondersteunen en biedt het een platform voor het maatschappelijk debat over dierenwelzijn door seminars, debatten en lezingen te organiseren. Om haar doelen te verwezenljiken, streeft het Barth-Misset Fonds naar dialoog en samenwerking met de industrie én naar verandering van binnenuit (lees: bottom-up vernieuwen).

Meer impactvolle projecten graag!

Iedere twee jaar lanceert het fonds een nieuw thema. In 2020 en 2021 is dit 'het maakbare dier'. Projectenvoorstellen gerelateerd aan dit thema krijgen voorrang op financiering voor het project. Aan Imagro de vraag hoe het fonds op korte termijn meer bekendheid kan genereren om zo meer betekenisvolle projectvoorstellen voor dit thema te ontvangen. Samen met het Barth-Misset Fonds hebben we gewerkt aan meer zichtbaarheid, een vergroting van de naamsbekendheid in de sector, verdieping op inhoud, mogelijk maken van dialoog en debat en de professionalisering van diverse communicatiemiddelen.

Hoe hebben we dat gedaan?

Om onze doelen te bereiken hebben we verschillende acties ondernomen:

  1. Naamsverandering van Barth-Misset Stichting naar Barth-Misset Fonds, zodat het meteen duidelijk is dat het om financieringsmogelijkheden gaat.
  2. Een online campagne via vakmedia en free publicity m.b.v. persberichten voor meer zichtbaarheid en bekendheid.
  3. Professionalisering van de online informatievoorziening met een nieuwe website.
  4. Dialoog op gang brengen m.b.v. een direct mailing met gespreksdoosjes en een folder om het gesprek over het maakbare dier op gang te brengen.
  5. Daarnaast stond in het voorjaar van 2020 een jongerenchallenge gepland, waarbij we studenten willen uitdagen om oplossingen te bedenken i.r.t. dierenwelzijn en het maakbare dier. Vanwege COVID-19 heeft dit (nog) niet plaatsgevonden.

Het resultaat

De inspanningen van Imagro en het Barth-Misset fonds hebben geleidt tot een aanzienlijke stijging van het aantal (betekenisvolle) projectaanvragen in vergelijking met voorgaande jaren, 32 om precies te zijn. Daarnaast hebben we de doelgroep niet alleen geïnformeerd, maar juist ook uitgedaagd om het gesprek met elkaar aan te gaan. Los van het feit of dit zou leiden tot concrete projectvoorstellen.

Financiering voor vijf impactvolle projecten 

In juni 2020 maakte het Barth-Misset Fonds bekend dat vijf partijen financiële steun krijgen bij een project dat de leefomstandigheden van dieren in de veehouderij gaat verbeteren: Varkenshouderij Hamletz, Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), De Ruurhoeve, Varkens in Nood en Wakker Dier.

Lees meer

Jouw organisatie of thema landelijk onder de aandacht brengen?

Neem contact op met Annet Kersten.

Team