Meer dierenwelzijn in de veehouderij

Het Barth-Misset Fonds - een initiatief van het echtpaar Barth-Misset - financiert innovatieve projecten die direct bijdragen aan het welzijn van vee. Het fonds is daarnaast een platform voor het maatschappelijk debat over dierenwelzijn.​

De oprichters, voormalig hoogleraar Logica en Analytische Filosofie: Else Barth en hoogleraar Economie: Henk Misset, waren ervan overtuigd dat luisteren en het uitwisselen van argumenten zinvolle coalities tot stand kan brengen waarmee het leven van vee kan worden verbeterd. Het fonds daagt de veehouderij uit meer te investeren in dierenwelzijn, maar doet dit niet vanaf de zijlijn. Dialoog, samenwerking en verandering van binnenuit zijn kenmerkend voor de werkwijze van het fonds.

Meer projectenaanvragen graag!

Jaarlijks stelt het fonds via een financieringsronde €150.000 ter beschikking voor innovatieve dierenwelzijnsprojecten, waarvoor in twee rondes voorstellen kunnen worden ingediend. Iedere twee jaar lanceert het fonds een nieuw thema. Projectvoorstellen die aansluiten bij dit thema krijgen voorrang bij de toekenning van financiering. In 2020 en 2021 is dit 'het maakbare dier'.

Aan Imagro de vraag hoe het fonds meer bekendheid kan genereren om zo meer betekenisvolle projectvoorstellen voor dit thema te ontvangen. Samen met het Barth-Misset Fonds hebben we gewerkt aan meer zichtbaarheid, een vergroting van de naamsbekendheid in de sector en de professionalisering van diverse communicatiemiddelen.

Hoe hebben we dat gedaan?

Samen met het Barth-Misset Fonds hebben we gewerkt aan meer zichtbaarheid in de sector. Hoe hebben we dat gedaan?:

  1. Een online vakmedia campagne en free publicity (persberichten) voor meer zichtbaarheid en daarmee projectaanvragen te stimuleren. 
  2. Professionalisering van de online informatievoorziening met een nieuwe website.
  3. Een direct mailing naar relevant netwerk met als inhoud; een gespreksdoosje en folder om het gesprek over 'het maakbare dier' op gang te brengen. Het gespreksdoosje bevat kaartjes met weetjes, vragen en stellingen over dierenwelzijn.
  4. De organisatie van een Online Challenge Dierenwelzijn. Studenten en scholieren werden uitgedaagd om individueel of in een groep mee te denken over dierenwelzijn en met een voorstel voor verbetering te komen. Scholen en opleidingen door het hele land zijn telefonisch benaderd en van posters en folders voorzien. Deelnemers werden middels online activatie geïnspireerd en gemotiveerd. Dertien teams uit heel Nederland namen deel aan de challenge. Op 27 januari 2021 worden de drie beste ideeën tijdens een besloten online event bekendgemaakt en met een geldprijs beloond.

'Als Barth-Misset Fonds werken we samen met diverse inhoudelijke experts op het gebied van dierenwelzijn: boeren, ondernemers, wetenschappers, studenten, dierenwelzijnsorganisaties. Maar hoe voorkom je dat je staat te preken voor mensen die al bekeerd zijn? In navolging van de stichters van het Fonds geloven we als bestuur in de opbrengst en de meerwaarde van meningsverschillen. Verschil van mening en perspectief helpt de innovatie die nodig is vooruit. Vanuit die gedachte hebben we contact gezocht met een communicatieadviesbureau dat een netwerk heeft in de breedte van de veehouderij. In het begin moesten BMF-bestuur en Imagro aan elkaar wennen, maar ons credo is: zonder wrijving geen glans. We zijn blij met het brede bereik van Imagro in de sector en zien daar ook de resultaten van in de deelname aan de activiteiten van het Fonds. Als we u ooit ontmoeten bij een van onze excursies of debatten, komt dat mede door de ondersteuning van Imagro. Daar zijn we Imagro zeer erkentelijk voor.'

Jacob Bouwman, bestuursvoorzitter Barth-Misset Fonds

Het resultaat

De inspanningen van Imagro voor het Barth-Misset Fonds hebben geleid tot een aanzienlijke stijging van het aantal projectaanvragen (van dertien in 2019 naar 32 in 2020) en tot een grotere zichtbaarheid van het fonds in de sector.

Financiering voor vijf impactvolle projecten 

In juni 2020 maakte het Barth-Misset Fonds bekend dat vijf partijen financiële steun krijgen bij een project dat de leefomstandigheden van dieren in de veehouderij gaat verbeteren: Varkenshouderij Hamletz, Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), De Ruurhoeve, Varkens in Nood en Wakker Dier.

Lees meer

Team