Effectieve communicatie verbindt

Een soort Mikado is het. Als één stokje beweegt, verandert het hele evenwicht. Annet Koot is gefascineerd door complexe ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken waar veel actoren en belangen mee gemoeid zijn. De detachering van Annet naar het programmateam Deltaprogramma Maas past dan ook precies in haar straatje.  ‘Als je inzicht en overzicht hebt, weet je waar je elkaar kunt helpen.’

Wat is je opdracht?
‘Mijn opdracht is om het programmateam te ondersteunen op het gebied van communicatie. Om ook via dat spoor de verschillende partners in de Maascommunity – denk aan Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten – dichter bij elkaar te brengen. In een complex politiek/bestuurlijk traject kan de communicatie snel onduidelijk worden. Mijn opdracht is door effectieve communicatie relaties verder te versterken. Sterke relaties zorgen voor commitment, stimuleren co-creatie en zorgen voor gunstigere gezamenlijke resultaten.’

 

Hoe zorg je voor verbinding?
'Door overzicht te bieden en te zorgen dat partijen vanuit het juiste kader naar zaken kijken.  Als partijen inzicht en overzicht hebben en het totaalplaatje helder is, wordt duidelijk waar ze elkaar kunnen helpen, wat gezamenlijke doelen en belangen zijn. Zo kun je draagvlak creëren en samen stappen zetten.’

Hoe maak je zo’n totaalplaatje?
‘In dit geval ben ik bij de basis begonnen. Samen met het programmateam en een aantal sleutelpersonen in de regio heb ik een infographic en een animatie gemaakt die helder maken wat het doel, de opgave en de context is van het Deltaprogramma Maas. Ik merkte dat de veelheid aan actoren, verschillende werkniveaus, de eigen verantwoordelijkheden van partijen en de wisselende tijdshorizon (korte, middellange en lange termijn) ertoe leidden dat niet voor iedereen helder was wat de samenhang der dingen is in en rondom de Maas. Dit zorgde voor verwarring en ongewenste discussies en onnodige onrust onder partijen en inwoners langs de Maas.
Ook mij duizelde het na mijn eerste serie gesprekken met allerlei stakeholders op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Ik kreeg maar moeilijk grip op het complexe verhaal. En dan ben ik nog een ervaren adviseur met een achtergrond in landschapsinrichting en planologie…’.

Hoe kwam je op het idee om een film en een infograpghic te maken?
‘Visualisatie is een krachtig middel om samen tot de kern te komen. Wat is nu écht belangrijk? Welke overstijgende ontwikkelingen zijn er en wat is de juiste samenhang der dingen?’ Omdat een film maar enkele minuten mag duren, dwingt het mensen tot de kern te komen. Daarnaast biedt een film ook de mogelijkheid om moeilijke dingen begrijpelijk te maken, ook voor mensen die wat verder van de inhoud of het proces afstaan. Het geeft een gezamenlijk kader en dat helpt iedereen. Bestuurlijk verantwoordelijken, inhoudelijk betrokkenen en communicatieprofessionals kunnen dan naar elkaar toe bewegen. Ze zien bijvoorbeeld dat korte- en langetermijndoelen hand in hand kunnen gaan.’

Wat vind je zelf het meest boeiend?
‘Het complexe steekveld met veranderende verhoudingen en verschuivende belangen vind ik machtig interessant. En daarnaast is de maatschappelijke relevantie natuurlijk enorm. Het water raakt ons allemaal, létterlijk. Hoe zorgen we ervoor dat Nederland veilig blijft? Kiezen we voor dijken, geven we ruimte aan de rivier? Wat betekenen die beslissingen voor nu, voor de ander, voor de toekomst?

Klimaatverandering en aanscherping van de waterveiligheidsnormen in 2017 leiden tot een grote waterveiligheidsopgave langs de Maas. Benieuwd hoe provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hier samen binnen het Deltaprogramma Maas aan werken? Bekijk hieronder de animatie.


Meer weten over de verbindende kracht van visualisatie?
Of zelf ook met positieve energie processen op gang brengen?

Neem contact op met Annet Koot