Transities sociaal domein

Aanleiding voor de start van de beweging Eigen Kracht / Samen Kracht zijn de transities binnen het sociaal domein van begin 2015. De datum van 1 januari 2015 zijn we inmiddels ruim gepasseerd en de transities zijn in gang gezet, maar waar transformeren we naar toe? Wat is ons gezamenlijk doel? En wat is nodig om daar te komen?

De beweging Eigen Kracht / Samen Kracht – een initiatief vanuit de regio Noord-Limburg met vertegenwoordigers op persoonlijke titel vanuit diverse geledingen – wil inhoud geven aan deze vragen, aan een omslag in denken en doen bij de hervormingen binnen ondersteuning en (langdurige) zorg in Noord-Limburg.

Verbinden

Zij doet dit bijvoorbeeld door een dynamische set van waarden te ontwikkelen om samen verder te komen. Door te verbinden van dat wat al werkt. Door bestuurders en organisaties aan te moedigen innovatief te werk te gaan en door het creëren van digitale en fysieke ontmoetingsplekken en leertuinen waardoor er mogelijkheden ontstaan voor het ontwerpen van nieuwe ideeën en initiatieven.

Van initiatief naar beweging
Onze senior adviseur Sander Groenen is één van de grondleggers van de beweging en nauw betrokken bij het initiatief: “De centrale opgave waar we nu voor staan is om van initiatief naar beweging te komen. Om de welbekende kringen in het water te maken en ervoor te zorgen dat deze kringen zich steeds verder verspreiden. Dat is niet eenvoudig en vraagt lef. Maar als het lukt, leveren we een belangrijke bijdrage aan onze eigen toekomst, aan onze nieuwe samenleving. En dat geeft mij veel energie!”

Meer informatie over dit project?

Neem contact op met Roger Engelberts

Team