Complexe energietransitie glashelder verbeelden

Enpuls is expert in energietransitie, een complex speelveld. Hoe laat je in zo’n complex speelveld nu zien wat je kunt betekenen voor je klanten? Samen met Enpuls en De Jongens Van Boven maakten we een interactieve tool die je op een speelse manier het energielandschap van morgen laat beleven. Met deze tool kan Enpuls helder uitleggen waarom hun integrale benadering wérkt.


Hoe verduurzamen we onze energievoorziening? Wat hebben bedrijven nodig? Hoe kunnen buurten samenwerken? En hoe versnellen we vernieuwing? Enpuls werkt aan gebiedsontwikkeling met integrale oplossingen. Dat vraagt een langetermijnvisie en op de context afgestemde oplossingen. Een buitengebied biedt bijvoorbeeld andere kansen dan een nieuwbouwwijk. En in de binnenstad liggen weer andere mogelijkheden dan in een industriegebied. Door stakeholders samen te brengen, kansen bloot te leggen en expertise te delen, versnelt Enpuls de energietransitie. Samen met innovatieve startups, gemeentes en wetenschappers verduurzaamt Enpuls onze energie-infrastructuur.


Energietransitie = een beleidsdoel van de internationale gemeenschap, neergelegd in het Klimaatakkoord van Parijs, om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne-, en windenergie over te stappen.
 


Modellandschap

Hoe maken we nu duidelijk aan potentiële opdrachtgevers wat we voor hen kunnen betekenen? Met die vraag kwam Enpuls bij Imagro. Dat ons landschap verandert, is voor iedereen duidelijk. Maar welke kansen en mogelijkheden dat biedt wordt pas zichtbaar als je ‘het totaalplaatje’ kunt zien. Juist bij energietransitie is ‘samenspel’ het sleutelwoord. Denk aan een plan voor een buurtbatterij waarin wijkbewoners hun energie kunnen opslaan. Of restwarmte van een fabriek die een bedrijventerrein kan verwarmen. Om het complexe speelveld van energietransitie te verhelderen, maakten we een informatiemodel: een modellandschap met duidelijke voorbeelden. Dit modellandschap biedt stakeholders context. Door visualisatie wordt zichtbaar welke andere stakeholders er in een gebied zijn en wat mogelijke verbindingen tussen verschillende partijen zijn. Dat biedt kansen!
 

Integrale aanpak + heldere mogelijkheden = nieuwe kansen!
 

Levendige vorm

Hoe moeilijker de informatie, hoe belangrijker een model wordt. Om te komen tot een helder model bekeek Imagro samen met Enpuls de hiërarchie van de informatie: welke lagen zijn er? Wat is echt belangrijk? Voor de creatieve vorm werkte Imagro samen met de De Jongens Van Boven, zij brachten in een visualisatietool het concept tot leven. Aanklikbare kleine fabriekjes, groene weiden, windmolens… Omdat de tool uit lagen is opgebouwd is verbreding en verdieping mogelijk. Heeft de gesprekspartner behoefte aan verdieping op een bepaald onderwerp? Dan is het direct mogelijk in te zoomen. Omdat de ontwikkelingen in onze energietransitie steeds rapper gaan, is het belangrijk dat het modellandschap actueel blijft. Daarom werden updates geïntegreerd in de tool voor een toekomstproof visualisatie.

 

Meer weten over deze samenwerking?


Of zelf aan de slag met toekomstdenken? Neem contact op met Judith van Heck