Groene Persona’s voor een Leven Lang Ontwikkelen

De groene sector speelt een belangrijke rol in de oplossingen voor veel maatschappelijke vraagstukken*. Daar geloven wij als geen ander in. Om nu en in de toekomst het verschil te maken, mag de groene sector in Nederland nog meer in de ontwikkelstand komen. Dat was een van de constateringen van GroenPact en de reden voor hun vraag aan Imagro.

* Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van onze economie en maatschappij, duurzaam wonen, productie van voldoende, veilig en gezond voedsel, CO2-reductie en klimaatadaptatie, behoud van natuur en biodiversiteit en een gezonde, veilige leefomgeving voor mens en dier.
 
Leven Lang Ontwikkelen
Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven en organisaties in het groene domein, met in het bijzonder haar medewerkers, blijven leren en ontwikkelen? Dat zij de kansen en vernieuwingen in én buiten de groene sector blijven bijbenen? En liever nog… hierin voorop lopen! Voor het binden en boeien van medewerkers is het handig om te begrijpen dat er verschillende type medewerkers zijn die ieder op een andere manier gestimuleerd worden om zich te (blijven) ontwikkelen. Binnen het thema ‘Leven Lang Ontwikkelen’ werkt GroenPact aan kennis en middelen om de sector hierbij te ondersteunen.

Aanpak: van onderzoek naar persona’s

Allereerst heeft Sparkey, onderdeel van marktonderzoeksbureau Motivaction en bekend van het Workprofiler model, kwantitatief onderzoek gedaan. Op basis van onderzoeksgegevens over 2.300 werkenden, waarvan 650 in het groene domein, heeft Imagro een vertaalslag (inhoud + design) naar Groene Persona’s gemaakt. Deze zijn tussendoor getoetst in gesprekken met verschillende werkgevers en stakeholders in de groene sector (bedrijfsleven, overheid en onderwijs). Het resultaat? Een dynamisch document (gebouwd in PPT-format) dat zich zowel leent als inspirerend rapport én door werkgevers en andere stakeholders in de groene sector gebruikt kan worden als presentatie.

Groene Persona’s bieden perspectief

De Groene Persona’s geven inzicht in verschillende type medewerkers in de groene sector. Het is een informatieve tool voor werkgevers, medewerkers en aanbieders van LLO (groen onderwijs). Hoe staat deze medewerkers in zijn of haar werk? Wat zijn drijfveren en behoeftes als het gaat om leren en ontwikkelen? Hoe motiveer je deze medewerker om te leren? En welke vormen van ontwikkelen passen juist wel of juist niet bij deze type medewerkers?
 

Van doelgerichte aanpakker tot nuchtere doener

Hoewel iedereen anders is, vonden we vier verschillende herkenbare medewerkersprofielen die elk aanslaan op een andere leervorm en opleidingsaanbod. Waar de bewuste ontplooier graag in het eigen team leert, volgt de doelgerichte aanpakker liever een cursus buiten de deur. En wat kun je doen met een nuchtere doener die al lang blij is dat hij/zij niet meer in de schoolbanken zit?

 

 

Wil jij ook weten welke doelgroep bij jou past, en hoe je hen écht kan leren kennen? Wij kunnen je daar bij helpen. Neem gerust eens contact op -> Judith van Heck.  

Team