Het kompas van Integraal Riviermanagement

Tijdens een bestuurlijk overleg in de zomer van 2019 – met vertegenwoordigers van Maas en Rijn, de Deltacommissaris en minister Cora van Nieuwenhuizen – is de opdracht voor het Programma Integraal Riviermanagement vastgesteld. Binnen dit programma werken het Rijk en de regionale (water)partners samen aan een vitaal, veilig en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied dat klaar is voor de toekomst.

Complexe informatie toegankelijk maken
Samen met het kernteam Integraal Riviermanagement (IRM) hebben we het basisverhaal voor het Programma IRM geformuleerd en gevisualiseerd. Om dit verhaal goed en eenduidig over de bühne te brengen, zijn een infographic en een basispresentatie gemaakt. Door de beschikbare informatie te prioriteren en te ordenen, konden we een logische verhaallijn vormen. De visualisatie wekt het verhaal tot leven.

Bekijk de infographic

Meer informatie over dit project?

Neem contact op met Annet Koot.

Team