Een lerend en levend Innovatienetwerk

Midden-Delfland is een uniek open weidelandschap in de drukke metropool rond Rotterdam, Delft en Den Haag. Deze unieke ligging aan de rand van de stad biedt enorme kansen voor de boeren in het gebied. In de directe omgeving wonen ruim 2 miljoen potentiële klanten. Innovatienetwerk Midden IN Delfland (MIND) verbindt boer met stedeling, producent met consument en platteland met de stad, om samenwerking aan toekomstgerichte initiatieven aan te zwengelen. Initiatieven die bijdragen aan vernieuwing in onder andere producten, diensten, afzet, communicatie, natuurontwikkeling en bedrijfsvoering.

Het MIND-netwerk is in 2016 opgericht (samenwerking tussen Provincie Zuid-Holland, Gemeente Midden-Delfland, de agrarisch ondernemers in het gebied en metropoolregio Den Haag Rotterdam). Samen met Wageningen UR en Pantopicon (BE) is Imagro vanaf de start betrokken bij de programmering en communicatie van het netwerk. 

 

Een programma dat verbindt en aanjaagt
Het netwerk inspireert deelnemers met excursies, themasessies, innovatiesessies, het MIND platform, de MIND krant en een jaarlijks terugkerend netwerkevent. Hierin staat de verbinding tussen Midden-Delfland en omliggend stedelijk gebied altijd centraal. Imagro is hoofdverantwoordelijk voor het jaarlijkse event. In juli dit jaar organiseerde we de derde editie. 

Boeren spelen een sleutelrol in het MIND-netwerk. Zij maken en onderhouden het landschap, de natuur en zorgen voor (h)eerlijk voedsel. Samen met ondernemers, bewoners en verenigingen uit het gebied én uit de stad werken zij aan een economisch vitaal Midden-Delfland; een gastvrij landschap met aandacht voor ecologie, economie en recreatie. Een open gebied waar iedereen op zijn eigen manier van kan genieten.

Imagro verzorgt alle interne en externe communicatie van het MIND-netwerk. We ontwikkelen en beheren de content voor de social media kanalen, de website en de periodieke digitale nieuwsbrieven.

Meer weten over het MIND-netwerk?

Bezoek de website van MIND of neem contact op met Fabiënne van Grunsven.

Team