Van Mook naar Maastricht

Eén trektocht, vijf etappes, meer dan 60 deelnemers, inspiratie- en ontdekkingsreis ineen. Niet alleen de gedeputeerde, maar eigenlijk alle deelnemers ontdekken al wandelend Limburgse pareltjes van vernieuwing. Nieuwe verbindingen tussen ondernemers ontstaan, vooral over sectorale grenzen heen. Want als het gaat over ondernemerschap leer je het meest van mensen van buiten je eigen netwerk.

Trektocht vol creativiteit en inspiratie

Voor de herijking van het beleidskader ‘Limburgse Land- en tuinbouw Loont' (LLtL) ontwikkelt Imagro een trektocht door ‘onbekend’ Limburg. Vijf etappes lang gaan we op bezoek bij creativiteit, inspiratie, excellentie. Een gevarieerd, steeds wisselend gezelschap buigt zich over de vraag: hoe werken we verder aan een Limburgse land- en Tuinbouw die loont; een land- en tuinbouw die een lust is voor haar omgeving.

De tochten missen hun uitwerking niet. Wandelen verbindt en stimuleert de creativiteit.


De tocht staat onder leiding van Onno van Eijk, senior adviseur Imagro.
“Wandelen brengt ons op nieuwe ideeën, geeft nieuwe inzichten en is bovendien een bijzonder prettige tijdsbesteding. Je hebt lopend heel andere gesprekken dan samen aan een vergadertafel. Je komt lopend gewoon stappen verder. Niet alleen voor de gedeputeerde en de deelnemers maar ook voor mij persoonlijk was het een bijzondere ervaring. Zeker voor herhaling vatbaar. Gedeputeerde Van der Broeck heeft er zelfs nog een paar etappes aan toegevoegd. De ontmoetingen smaakten naar meer”.

 

Onlangs heeft de Provincie Limburg het beleidskader Limburgse Land- en Tuinbouw Loont herijkt. Imagro heeft met de trektochten, maar ook bij het opschrijven van het verhaal en het aanscherpen van het programma een bijdrage geleverd. Zowel inhoudelijk als vormgeving en fotografie.


Hieronder vindt u een verslag van verschillende tochten:

Onlangs heeft de Provincie Limburg het beleidskader Limburgse Land- en Tuinbouw Loont herijkt. Imagro heeft met de trektochten, maar ook bij het opschrijven van het verhaal en het aanscherpen van het programma een bijdrage geleverd. Zowel inhoudelijk als vormgeving en fotografie.

Wilt u ook actief op zoek naar inspiratie, verdieping of verrijking van uw inzichten?

Team