Stad en land
werken samen aan de toekomst
Midden-Delfland, een prachtig platteland midden in het stedelijk gebied (Rotterdam, Den Haag). Een unieke ligging met enorme kansen voor de boeren in Midden-Delfland. In de directe omgeving van het boerenbedrijf wonen 2 miljoen potentiële klanten.

Duurzaam boer blijven, vraagt om toekomstgerichte vernieuwing; gericht op technologie, nieuwe verdienmodellen en nieuwe producten en diensten. Een ondernemer kan vernieuwingen natuurlijk in zijn eentje oppakken. Maar de meest kansrijke vernieuwingen ontstaan in samenwerkende netwerken van ondernemers, ontwikkelaars, afnemers, maatschappelijke organisaties, overheden, burgers en vrijdenkers. Want alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je altijd verder!

In samenwerking met Provincie Zuid-Holland, Gemeente Midden-Delfland, de agrarisch ondernemers en metropoolregio Den Haag Rotterdam zijn Alterra, Pantopicon (BE) en Imagro het Innovatienetwerk Midden IN Delfland (MIND) gestart. Het netwerk helpt ondernemers, zowel op het platteland als in de stad om kansen te ontdekken en samen aan te pakken

 

De diversiteit aan plannen in het netwerk is groot. Er wordt gewerkt aan een natuurinclusieve boerderij, het aansprekend gebruik van big-data op een melkveebedrijf en de opzet van een boerennetwerk dat hun verhalen deelt met de stedeling. Ook vanuit de stad zijn er al een aantal concrete initiatieven, waaronder de opzet van een voedselbos.

In de zomer van 2017 vond de officiële Kick-off plaats bij Op Hodenpijl te Schipluiden. Ruim vijftig betrokken deelnemers van het netwerk kwamen samen om zich aan de initiatieven te binden.

Na een succesvolle kick-off in juni gaat het netwerk nu in volle vaart verder. De experimentgroepen worden geholpen om hun vragen echt in actie om te zetten. Binnen het netwerk wordt deelnemers van stad en land de gelegenheid geboden om van elkaars initiatieven en experimenten te leren. Zo bouwen boeren en burgers uit stad en land samen aan een gezonde toekomst van een prachtig gebied. 

Team