Niemand is groter dan de Peel

Samen met cultuurhistoricus en etnoloog Gerard Rooijakkers, expert op het vlak van (Brabantse) cultuur, heeft Imagro in opdracht van de Integrale Gebiedscommissie Peelvenen en Nationaal Park De Groote Peel een bidbook ontwikkeld onder de noemer: ‘’Niemand is Groter dan de Peel, naar een Grand Design voor de Peel’’.

‘Er is geen gebied in Nederland waar zoveel agenda’s bij elkaar komen. En toch is de Peel een blinde vlek als we door de bril kijken van de Raad voor Cultuur.'
  

Gerard Rooijakkers - Penvoeder van het bidbook

Het ambitiedocument is tot stand gekomen na een aantal strategische sessies die Imagro heeft mogen faciliteren voor vele Brabantse en Limburgse bestuurders. Imagro tekende samen met Gerard Rooijakkers voor het design en de productie. 

In het bidbook gaat Rooijakkers uit van een grand narrative, met de pioniersgeest als een belangrijk landschapsvormend element. 'Wil je iets betekenen voor de toekomst dan moet je de historie kennen.' Hij stelt daarin drie filosofische vragen inzake zowel het natuurlijke als het culturele eco-systeem:

  1. Wat kunnen we weten?
  2. Wat mogen we hopen?
  3. Wat moeten we doen

De komende periode zetten we met een kernteam de stap naar een landschapsbiografie en een breed gedragen Peelagenda.

Meer weten over de ambities in de Peel?

Neem contact op met Roger Engelberts

Team