Impact van LIFE project in kaart gebracht

Imagro deed onderzoek naar de effecten van het LIFE project ‘New LIFE for Dutch Fens’ van
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer onder belangrijke stakeholders. 

In de periode 2013-2018 hebben Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in zeven laagveengebieden in Nederland tal van herstel- en inrichtingsmaatregelen uitgevoerd. Uiteraard profiteert de flora en fauna van deze maatregelen, maar de effecten reiken verder!

In gesprek met stakeholders

Om de impact van het project in de (wijde) omgeving van de zeven projectgebieden in kaart te brengen heeft Imagro in de zomer van 2018 kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan onder stakeholders. Hoe kijken zij tegen het project aan? En wie heeft in welk opzicht en in welke mate positieve of negatieve effecten ondervonden van het project? 


In een sessie brachten we samen met medewerkers van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de belangrijkste stakeholders in kaart. Vervolgens zijn we met meer dan 30 stakeholders de diepte ingedoken (kwalitatieve onderzoeksfase) en hebben we in een drietal gebieden door middel van geotargetting de informatie voor een aantal belangrijke doelgroepen verder gekwantificeerd. 

De uitkomsten van het onderzoek zijn vastgelegd in een reviewrapportage. Ook zijn de belangrijkste resultaten en de methodiek gepresenteerd op een LIFE-bijeenkomst op 10 oktober 2018. 

Meer weten over dit onderzoek? 

Neem contact op met Annet Koot.