Online platform POV

 

Als ledenorganisatie moet en wil de POV intensief, effectief en exclusief met haar leden communiceren. Op digitaal vlak liggen hier volop kansen. Samen met Imagro zette de POV hier de eerste helft van 2021 stappen in door de ontwikkeling van een nieuw online platform in gang te zetten. De middelen: een nieuwe website, intranet, API én mobiele app. Het resultaat: effectievere ledencommunicatie.  

Wat en hoe wil je communiceren?

Het proces van een nieuw online platform begint bij het scherp krijgen van de vraag. Wat en hoe wil je communiceren? Voor de POV is het belangrijk om niet alleen nieuws uit de organisatie of signalen vanuit politiek en maatschappij te communiceren. Leden moeten ook snel betrouwbare informatie kunnen vinden over actuele markt- en prijsontwikkelingen of mogelijke calamiteiten. Ten slotte moeten de POV-bestuurders makkelijk toegang hebben tot vergaderstukken.

 

 

Trots op een mooie integrale online oplossing voor communicatie tussen POV en haar leden. Dit gaat via kanalen als de website, mijn-omgeving, een leden app en e-mailmarketing.

- Jeroen Caspers, online strateeg

De volgende stap was het ontwerpen van de website, intranet en leden-app. Alles in een eigen POV-Look en Feel. Het uitgangspunt was een frisse look die toch de herkenbaarheid van de POV waarborgt. Het ontwerpen werd opgevolgd door de daadwerkelijke bouw van de onderdelen en het inbouwen van slimme koppelingen tussen de nieuwe systemen.

 

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft een eigen smartphone app voor de leden ontwikkeld. Deze vervangt de berichtendienst via Whatsapp die in de loop van 2021 stopte. De nieuwe app 'POV Leden' brengt de laatste nieuwsberichten, de actuele marktberichten en de POV Prijsindex. Een gebruiker van de app kan zelf bepalen of hij/zij pushnotificaties wil ontvangen. Ook heeft de app een belangrijke functie in het geval van calamiteiten rond bijvoorbeeld besmettelijke dierziekten. Het moet de leden op tijd kunnen waarschuwen voor gevaar of belangrijke maatregelen. Tot slot kunnen met de smartphone in de hand de aan- en afvoer van dieren worden gemeld voor de I&R/VVL.  Een verplichting die op deze manier makkelijker is gemaakt. De ledenapp is alleen beschikbaar voor leden van de POV en te downloaden in de Google Play store en App store.

POV: "Zo’n online platform heeft zoveel mogelijkheden, dat we soms moeten puzzelen om alle mogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten. Gelukkig is er altijd hulp vanuit Imagro. En als je dan de slag te pakken hebt, werkt het geweldig."

Ook aan de slag met een vernieuwde visie voor je bedrijf, of wil je meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Marga te Velde

Team