Online laten zien wat we doen aan de zorg voor boerenlandvogels

Melkveehouders beheren samen maar liefst veertig procent van het Nederlandse landschap. Een landschap dat zich kenmerkt door grazende koeien en boerenlandvogels, in de wei, op de akkers en op het erf. Een groeiende groep neemt – soms vergaande – maatregelen op het bedrijf om landschap, biodiversiteit en boerenlandvogels te behouden. Hoe kunnen we deze groep groter maken en meer boeren online activeren?

Interactief platform

Het online team van Imagro ontwikkelde een centrale online plek, het interactieve platform www.slimmevogels.net. Hier kunnen melkveehouders én andere betrokkenen (zoals organisaties en geïnteresseerde burgers) vragen en praktische tips over zorg voor boerenlandvogels vinden en delen. Iedereen kan met een eigen profiel, zichtbaar maken wat hij/zij al doet. Door ervaren weidevogelboeren te verbinden met collega’s met vragen, maakt slimmevogels.net praktische tips en ervaringen voor een bredere groep toegankelijk. Samen maken inmiddels bijna 400 deelnemers op het platform zichtbaar wat ze voor boerenlandvogels doen én waar dat vaak nog beter kan.

Slimme Vogels App

Bij een actief en interactief platform mag een app eigenlijk niet ontbreken. Imagro ontwikkelde daarom de Slimmevogels-app die vol zit met interessante informatie over boerenlandvogels. De Melkveehouder vind hier snel en eenvoudig waardevolle tips om de zorg voor boerenlandvogels in te passen in de bedrijfsvoering. Inclusief een leuke tool om vogels te herkennen.

Online verbinden

Erg handig zo’n interactief platform en app! Maar hoe zorg je ervoor dat de melkveehouders en andere geïnteresseerden je ook zien of weten te vinden? Imagro’s online team ontwikkelde hiervoor een doordachte online strategie. Aan de basis hiervan staat een stevig contentplan: communiceer met de juiste boodschap richting de juiste doelgroep. Zorg ook voor sterke call-to-actions. De online verspreiding van de verhalen, het delen van ervaringen en het delen van concrete kennis vind hoofdzakelijk plaats via Social Media (Facebook, Twitter en Instagram) en E-mail marketing. Via online monitoring volgen we de relevante online discussies op de voet. En we haken direct in wanneer nodig.

Mede mogelijk gemaakt door…

Slimmevogels.net is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, waarin Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland) en de Nederlandse Zuivelorganisatie Organisatie (NZO) samenwerken. BoerenNatuur en Vogelbescherming Nederland zijn als (kennis)partner aangesloten bij dit initiatief. Aequator Groen & Ruimte en Imagro BV staan aan de lat voor de opzet en realisatie van slimmevogels.net.


Wilt u meer weten over het Slimme Vogels initiatief of nieuwschierig naar de aanpak voor online activatie?

Neem contact op met Maaike Hoekstra

Team