Voergroep Zuid in de appstores TuinBouw Businessclub goes München Naar overzicht

15 jaar Ruimte voor Ruimte in boekvorm /
Van varkensstal slopen naar villa bouwen

Begin deze eeuw heeft de provincie fors geïnvesteerd in sanering van de agrarische sector. Agrariërs leverden fosfaatrechten in, sloopten stallen en kregen in ruil daarvoor een sloopvergoeding. Bovendien mag er per 1.000 m2 aan gesloopte stallen op een andere plek een woningbouwkavel worden ontwikkeld.

Ruimte voor ruimte dus. In de afgelopen 15 jaar heeft Ruimte voor Ruimte samen met vele gemeenten kunnen bijdragen aan de opruiming, verbetering en verfraaiing van het Brabants buitengebied. Die resultaten hebben wij verpakt in een handzaam boekwerk. Een fraai ‘overdrachtsdocument’ voor de afzwaaiend directeur Huib Sinke.   

" Van het saneren van varkensstallen naar waardevolle versterking
van het Brabantse buitengebied. "

Huib Sinke.

Brabants model

De Ruimte-voor-Ruimte regeling is een landelijke regeling. Het ‘Brabants model’ is uniek, omdat er geen relatie hoeft te zijn tussen de plek waar stallen worden gesloopt en de plek waar nieuwe kavels worden ontwikkeld. Daarnaast wordt de meerwaarde in de ontwikkeling van het Brabantse platteland gestoken. In het boek wordt 15 jaar Ruimte voor Ruimte verteld door betrokkenen en stakeholders. De gedeputeerde, de vorige en nieuwe directeur, wethouders, makelaars en aannemers. Gelardeerd met heldere infographics en een uitklapbare kaart met daarop de resultaten per gemeente in beeld gebracht. 

Ruimte voor Ruimte biedt Brabantse gemeenten een financieringsmogelijkheid voor investeringen in de verbetering van platteland en buitengebied. Een concept dat Imagro als bureau voor Agrifood en Leefomgeving erg aanspreekt

" Imagro is in staat om in korte tijd de inhoud snel te doorgronden en
dit samen te vatten in een mooi en onderscheidend product. "

Huib Sinke.

Team