Het beste voor de leerling. Daar zet ieder lid van het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Midden-Limburg zich keihard voor in. Maar hoe kom je tot één overkoepelend plan met zoveel mensen? Met Sander Groenen en Martine Frentz van Imagro maakten ze een vliegende start. Een sneltekenaar tilde het proces naar een hoger niveau.

Samen kom je verder

Trots. Enthousiasme. Bevlogenheid. Dat zagen Martine Frentz en Sander Groenen in de sessies met de leden Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Midden-Limburg naar boven komen. Martine en Sander zijn ervaren in het inrichten en faciliteren van samenwerkingsprocessen. Ze zetten de energie van de groep in om een gezamenlijk plan voor 2019 te maken.

Ownership
Martine: ‘Het samenwerkingsverband werkt al heel goed samen, maar met 25 scholen en 13 besturen tot één plan komen is een forse opgave. Je wil dat iedereen zich gehoord voelt, en tegelijkertijd wil je spijkers met koppen slaan. Dat is een proces waar je zorgvuldig mee om moet gaan. Want een plan is alleen uitvoerbaar als mensen er achterstaan, als er ownership is.’

Méér dan een plan
Lef tonen, uit je comfortzone stappen. Het samenwerkingsverband durfde het aan. Martine: ‘Er is moed voor nodig om open te staan voor vernieuwing en verandering. Je moet afstand kunnen nemen en goed in de spiegel kijken. Ons doel was niet enkel een ondersteuningsplan mogelijk maken, maar mensen in beweging krijgen.’ In twee inspiratiesafari’s ging de groep op zoek naar nieuwe perspectieven. Mensen uit andere sectoren horen spreken en met hen in gesprek gaan helpt hier enorm bij. Het is opvallend hoe veel paralellen er vaak te vinden zijn en wat je van elkaar kunt leren. Intrinsieke drijfveren werden helder in de ontdekfase. Ook de behoeftes van stakeholders werden besproken in aparte sessies.

Gemene deler
Het resultaat van de ontdekfase? Haarscherp zicht op wat de gemene deler was voor de leden van het samenwerkingsverband én wat ze kunnen leren van andere sectoren/organisaties. Sander: ‘Door persoonlijke drijfveren en succesfactoren te bespreken, ontdek je wat mensen bindt en verbindt. Die positieve energie is een motor voor vooruitgang. De WHY van de Golden Circle die we hebben gebruikt.’ De gemene deler? Dag in dag uit leerlingen het best mogelijke onderwijs bieden. Écht persoonlijke aandacht, goed luisteren en zorgen voor een veilige omgeving om je in te ontwikkelen. Dat verbindt niet alleen mensen, maar is ook de gemeenschappelijke deler van de verschillende organisaties.’


 

Uitdagende fase
‘Als je weet wat je samen drijft, dan kun je samen kijken naar wat je gaat doen en hoe,’ vertelt Sander. Een uitdagende fase in het proces, omdat juist over de uitvoering en concrete zaken veel discussie kan ontstaan. ‘Dat iedereen het beste wilde voor de leerling was duidelijk, maar hoe dat vorm krijgt en wat je dan doet, daarover verschilden de meningen.’

Sneltekenaar
Om over de woorden te stappen en mensen los te krijgen, zetten Martine en Sander een sneltekenaar in. Martine: ‘Dat bedoelen we! Dat is het precies!’ hoor je mensen dan ineens zeggen. Door naar metaforen te zoeken, lukt het wél om met zijn allen om op één lijn te komen. Metaforen geven energie en bieden bewegingsvrijheid voor persoonlijke interpretatie. Daarnaast helpen ze bij het maken van kaders omdat ze toch concreet zijn. Dat geeft houvast en structuur voor het maken van een plan dat voor iedereen werkt.  Visualisatie sluit meer aan bij emotie en passie dan woorden! Dat wilden wij graag. Maar het helpt ook bij concretiseren van wat we gaan doen.

De drijfveren van jouw organisatie ontdekken?


Neem contact op met Sander Groenen.

 

Hoe kom je met veel mensen tot overeenstemming?

Sander geeft 5 tips:
 1. Zorg voor strak dagvoorzitterschap of kies voor een pressurecooker. Dit zorgt voor scherpte en focus. Met uitdagende vragen of werkvormen kun je snel tot verdieping en keuzes komen.
   
 2. Zoek een inspirerende locatie. Je wilt dat mensen volop in hun energie zitten. Door een inspirerende locatie te kiezen wordt er energie gegenereerd en de waan van de dag doorbroken.
   
 3. Visualiseer, verbeeld! Mensen blijven snel hangen in woorden. Door bijvoorbeeld een sneltekenaar in te zetten maak je mensen los. Beeld is een krachtig middel om overeenstemming te bereiken. Visualiseren schept duidelijkheid en geeft nieuwe energie.
   
 4. Betrek op het juiste moment de juiste stakeholders. Het is niet altijd nodig álle stakeholders altijd te betrekken. Om de groep energiek te houden, kijk je naar het doel van de sessies. ​Werk bijvoorbeeld met ‘ambassadeurs’: een harde kern van gemotiveerde medewerkers die in een later stadium weer de hele groep motiveren en enthousiasmeren.
   
 5. Nodig sprekers uit uit andere sectoren! Dit inspireert en verbreedt je horizon. We kunnen vaak meer van elkaar leren dan dat we op eerste gezicht denken.