Sharing Moments Courage & Imagro Naar overzicht

VanDrie Group MVO-verslag /
Scherpe & Creatieve keuzes

VanDrie Group is de grootste kalverketenintegratie ter wereld. Het bedrijf produceert kalfsvlees, (kalver)voeders en kalfsvellen voor klanten over de gehele wereld. Sinds 2006 publiceert VanDrie Group een verslag over de ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Marijke Evers, assistent Corporate Affairs, heeft het verslag samen met Imagro vormgegeven.

Marijke vertelt over de samenwerking.


“We hebben dit jaar duidelijk gekozen voor een nieuwe insteek. Uitgangspunt was ‘De Kracht van de Keten’. Met een sterke focus op de mensen die in de keten waarde toevoegen aan het eindproduct. Het heeft geleid tot een persoonlijk, menselijk verslag met veel ruimte voor beeld.”

 

“Tegelijkertijd hebben we inhoudelijk een stevige slag gemaakt. Samen met Imagro zijn de teksten compacter en betekenisvoller gemaakt. En bovendien hebben we informatie toegankelijk gemaakt door te werken met infographics. Zo maken we een complex verhaal helder en duidelijk.”

“Met dit ontwerp zijn we een compleet nieuwe weg ingeslagen. Ik ben er blij mee en de rest van de organisatie ook. De reacties zijn positief. Het past bij het bedrijf dat we nu zijn. De innovatie in de verslaglegging wordt door iedereen gewaardeerd. Samen met Imagro is echt een stap vooruit gezet. Imagro is daarin een belangrijke partner geweest: creatief, inspirerend, scherp en betrokken.”

Meer weten?  maaike@imagro.nl

Team