Leven-de-Dommel

De wateroverlast van juni 2016 bevestigde wat wij allemaal al wisten: het klimaat verandert. De nieuwe realiteit doet alarmbellen rinkelen bij het waterschap. Hoe nu verder?

Wat moet het waterschap samen met andere partijen (inwoners/bedrijven/NGO's/overheden) in het gebied doen om inwoners, bedrijven te beschermen tegen weerextremen. Voor Waterschap De Dommel is de overlast en de nasleep het signaal om versneld aan de slag te gaan met het vormen van een actieplan voor een klimaatrobuust watersysteem in stad en buitengebied.

Negen maanden

Negen maanden na de meest extreem natte maand ooit presenteert het waterschap een actieplan. Een plan ontsproten uit een groot aantal co-creatiesessies met partners in het werkgebied; professional, bewoner, boer, natuurbeheerder en student. Iedereen liet zich horen.

Open, eerlijk, oplossingsgericht

Voor het ontwikkelen en vormen van het actieplan stelden we een team samen van het waterschap aangevuld met Imagro-creatievelingen. Een betrokken team met veel creativiteit, sterke motivatie en een enorme passie. Samen zijn ze naar buiten getrokken en zijn ze het gesprek aangegaan met partners in het werkgebied. Open, eerlijk en oplossingsgericht.

Gesprek aangaan

Roger Engelberts vertelt over de tocht die hij samen met het waterschap heeft gemaakt: “Ik heb gewandeld met terreinbeheerders, natuurbeschermers en agrariërs. Gezeten met professionals en studenten en we zijn de markt opgegaan om het gesprek met bewoners aan te gaan. Het was luisteren, doorvragen en noteren. Op een interactieve wijze is iedereen gehoord. En belangrijker: de aanbevelingen van de verschillende belanghebbenden zijn één op één gedeeld met het bestuur van het waterschap. Het actieplan benoemt alle concrete oplossingen en benoemt actiepunten per thema. Nu wordt er beleid gemaakt richting een watersysteem met perspectief.”

Download infographic

Meer weten over dit project of zelf aan de slag?

Neem contact op met Roger Engelberts.