De weerszijde van de zomer

Voor Waterschap De Dommel bedacht Imagro een gespreksmodel dat medewerkers handvatten gaf om inhoudelijk in gesprek te gaan met stakeholders. Zo’n twee jaar geleden kreeg het gebied van Waterschap De Dommel te maken met een extreme natte periode in de zomer (2016). In samenwerking met het Waterschap ontwikkelden we destijds de campagne 'Water, hoe sta jij erin?' en het nieuwe Actieplan Leven de Dommel. In die tijd was wateroverlast echt een ding. Droogte werd wel beschreven als een bedreiging, maar werd door de deelnemers aan de diverse bijeenkomsten destijds niet ervaren als een acute uitdaging. Tot de zomer van 2018 om de hoek kwam kijken.

 

Droog, droger, droogst.

Het was warm en droog, heel droog. Hebben mensen dit ook zo ervaren? En hoe zijn ze er mee om gegaan? Precies dit hebben we opgehaald tijdens 'Weerszijde van de Zomer'. Om deze informatie op te halen zijn veel enthousiaste Waterschappers (medewerkers en bestuurders) het gebied ingetrokken en gingen zij op gesprek bij diverse organisaties, ondernemingen en inwoners. Van burgers tot boeren en van brandweermannen tot zwembadeigenaren.

Maar hoe voer je nu zo’n gesprek?

Met de ‘Weerszijde van de zomer’ hebben we een tool ontwikkeld om een goed gesprek te voeren. Ervaringen stonden centraal en werden direct opgeschreven op de schubben van een vis. Waar de oranje schubben stonden voor positieve ervaringen, stonden de blauwe schubben voor zorgen/angsten. Door deze schubben op het bord neer te leggen werd in één oogopslag duidelijk of iemand veel problemen ervoer of dat ze juist met veel ideeën aankwamen. Ook werd direct zichtbaar welke problemen, angsten, oplossingen en ideeën met elkaar verbonden waren. Kortom een tool die aanzet tot actie, een tool die zichtbaar maakt waar de uitdagingen zitten en die een vertaling maakt van wat eenieders ervaringen zijn.

Gericht advies aan bestuur Waterschap

De gesprekken hebben plaatsgevonden en alle schubben worden nu goed onderzocht. Uit al deze gesprekken ontstaat een rode lijn met problemen/zorgen en acties/oplossingen. Deze rode lijn is op 13 december met het algemeen bestuur van het Waterschap besproken. Daarnaast hebben wij het feitenrelaas en de actiepunten van de afgelopen zomer samengevoegd in beeld. Ruim 60 bestuurders zijn meegenomen in een interactieve sessie middels dezelfde methodiek om gezamenlijk hun beeld te vormen over de afgelopen zomer en de betekenis daarvan voor het plan Leven de Dommel. Zij zullen nu geen besluit nemen maar wel advies geven aan het bestuur dat zich in 2019 nestelt in de wonderenwereld van het Waterschap.