Welzijn varkens in beeld

Sinds 2020 hebben Nederlandse varkenshouders de mogelijkheid om jaarlijks de Welzijnscheck in te vullen voor hun bedrijf. Met dit initiatief van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) kunnen varkenshouders in kaart brengen wat het risico op bijtgedrag bij varkens op hun bedrijf is. Hiermee voldoet Nederland aan de verplichting van de Europese Commissie om toe te zien dat varkenshouders een dergelijke risicobeoordeling uitvoeren.

Naast een voorwaarde voor de IKB-erkenning van een varkensbedrijf vormt de Welzijnscheck een basis voor een plan van aanpak waarmee de varkenshouder samen met de dierenarts en voeradviseur handvatten heeft om dierenwelzijn in de stal te verbeteren.

Na de eerste toepassing van de Welzijnscheck in 2020 is de tool in 2021 geëvalueerd door varkenshouders, erfbetreders en andere deskundigen. Dit heeft geleid tot een geoptimaliseerde versie: Welzijnscheck 2.0. Een versie voor de gangbare varkenshouderij en een versie speciaal voor de varkensbedrijven met driesterren Beter Leven.

Imagro verzorgde de architectuur van de vernieuwde online tool. Ons Online team ontwierp een intuïtieve en gebruiksvriendelijke applicatie waarmee varkenshouders direct aan de slag kunnen. Gebruikers beantwoorden in de applicatie een aantal vragen en krijgen per thema een score. Deze score leidt tot een aantal adviezen die de gebruiker kan selecteren om automatisch een plan van aanpak op te stellen. Imagro ontwikkelde ook een communicatieplan en middelen om de doelgroep te informeren over de Welzijnscheck 2.0, zodat deze er actief en effectief mee aan de slag kan.

“Met Welzijnscheck 2.0 heeft de POV een tailor made online applicatie waarmee varkenshouders snel en eenvoudig zicht krijgen op oplossingen om het dierenwelzijn in de stal te verbeteren.” - Marga te Velde

 

 

Ook aan de slag met een vernieuwde visie voor je bedrijf, of wil je meer weten over dit project?

Ik beantwoord graag je vragen! Marga te Velde

Team