Meer items laden
 Je hebt het einde bereikt, probeer je zoekterm te verfijnen als je niet het gewenste resultaat hebt gevonden.
 Sorry, er zijn geen resultaten gevonden op deze zoekterm
Logo Imagro 30 jaar Imagro logo
Zoeken
17 november 2023

Samen waterbewust: het Nationale Deltacongres 2023

Hoe bereiden we ons voor op wateroverlast, droogte en hitte? En hoe kunnen Nederland veilig, mooi en leefbaar houden én klimaatbestendig maken? Welke grenzen stellen we aan ruimte- en watergebruik? Deze vragen staan centraal tijdens het Nationaal Deltacongres 2023. Dit Deltacongres is bedoeld voor iedereen die professioneel betrokken is bij (de uitvoering van) het nationaal Deltaprogramma, bijvoorbeeld vanuit overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Vanuit Imagro zijn we gedetacheerd in het team van Deltaprogramma Maas voor hun communicatie- en participatievraagstukken.

 

 

Het veertiende Nationaal Deltacongres vond op donderdag 9 november plaats in Martiniplaza in Groningen. Met 1.500 water- en communicatie-experts hebben we een inspirerende dag gehad met interessante sprekers én inhoudelijke sessies.

Daarnaast organiseren de partners in de regio de dag vóór het Deltacongres een aantal excursies, om ook in praktijk te kunnen zien wat het waterbeleid voor invloed heeft op inwoners, ondernemers en land(schappen).

 

Met de voeten in de klei en het gesprek met de burgers

Zo hebben we door middel van een klimaat(wandel)route door de binnenstad van Groningen de maatregelen tegen de effecten van klimaatverandering in de stad doorgenomen. Hoe maakt gemeente Groningen haar stad stapje voor stapje klimaatadaptiever? En hoe betrek je daarin je burgers, maar houd je tegelijkertijd ook de ondernemers en bezoekers van je stad tevreden? Het gaat hierbij niet alleen om de feitelijke vierkante meters waarbij groen bijvoorbeeld tegels vervangt, maar ook om bewoners en gebruikers van de stad in beweging te krijgen en het belang van meer groen en daardoor bijvoorbeeld minder hittestress en wateroverlast te bewerkstelligen.
En ook buiten de stad komen de grote opgaven rondom natuur, water en klimaat samen. In Groningen verbindt het water de Waddenzee, het Lauwersmeer en het landbouwgebied rondom het meer en het achterland van Friesland, Groningen en Noord-Drenthe. Daar leken twee urgente belangen onverenigbaar te zijn: herstel van de natuurlijke overgang tussen zoet- en zoutwater ter bevordering van vismigratie aan de ene kant en permanente zoetwaterbeschikbaarheid ten behoeve van akkerbouw aan de andere kant. Die tweespalt bleek echter voor een belangrijk deel te worden gevoed door een gebrek aan kennis. De ontwikkeling van robuuste natuur en toekomst voor de akkerbouw in het gebied bleken na een reeks intensieve bijeenkomsten van de initiatiefgroep ‘Toekomstperspectief Lauwersmeer’ wel degelijk samen te kunnen gaan. De manier waarop dat kan, heeft de initiatiefgroep – bestaande uit boeren, ecologen en overheden – op kaart uitgewerkt in een gezamenlijk perspectief.

 

Reflecteren en vooruitkijken op het Nationaal Deltacongres

De commissaris van de Koning in Groningen vertelde als opening van het Nationaal Deltacongres over de waarde en risico’s van water in zijn provincie, waarna Rijksbouwmeester Francesco Veenstra zijn visie gaf op de grote opgaven in de openbare ruimte. Welke kansen zijn er om acties te verbinden en te versnellen? Hierop ging de nieuwe deltacommissaris, Co Verdaas, verder in. De jonge professionals in de watersector en bijzondere projecten in het noorden van het land werden gepresenteerd in een Deltafilm. Ook op dag twee kwamen burgerinitiatieven weer terug en één van die burgerinitiatieven heeft het Zonnetje gewonnen; als blijk van waardering op het gebied van ruimtelijke adaptatie.

 

Vaktaal, maar dan in ‘gewone mensentaal’ om de burger aan boord te houden
Maar er werd niet alleen gezonden; ook de handen konden uit de mouwen in verschillende workshops. Tijdens een van de workshops werd door bureau Helder en Duidelijk het belang én risico van vaktaal duidelijk gemaakt. Professionals gebruiken het als een veilige haven, maar sluiten hierdoor ongemerkt delen van hun doelgroep buiten doordat de bijvoorbeeld burgers het jargon van de waterexperts niet begrijpen. De andere gevolgde workshop, georganiseerd door Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving en Populytics/TU Delft, ging daar verder op in, door in te zoomen op de Deltaopgaves. Deze vraagstukken vragen namelijk vaak om ingrijpende, technisch beargumenteerde keuzes. Deze processen zijn niet altijd even goed te doorgronden voor burgers, terwijl ze wel de consequenties ervaren in hun eigen omgeving. Stel je maar eens voor dat de dijk rondom je dorp 1,5 meter moet worden verhoogd, terwijl deze ook deels door je tuin loopt. Hoe kom je daar dan samen met Rijkswaterstaat en Provincie uit? En hoe kunnen de betrokken organisaties de inbreng van burgers op een waarde(n)volle manier organiseren en iedereen aangehaakt houden? Allemaal kennis en kunde die wij als Imagro bij Deltaprogramma Maas in de toekomst (verder) in kunnen zetten.

Ook ondersteuning bij je communicatie- en participatievraagstukken? Neem dan contact op met Imagro!

Deel dit artikel

Meld je aan voor onze I-mailing

In onze I-mailing houden we je periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Imagro. Nieuwe projecten, inspirerende blogs, openstaande vacatures én andere leuke weetjes. Vul je gegevens in wanneer je de I-mailing wil ontvangen.