Meer items laden
 Je hebt het einde bereikt, probeer je zoekterm te verfijnen als je niet het gewenste resultaat hebt gevonden.
 Sorry, er zijn geen resultaten gevonden op deze zoekterm
Logo Imagro 30 jaar Imagro logo
Zoeken
Horti

Horti - sterk geworteld

De wereld van horti draait om voeden en vergroenen: het op duurzame wijze produceren van vers en gezond voedsel dat beschikbaar is voor consumenten wereldwijd. Ons Nederlandse ecosysteem speelt hierin een sleutelrol.

De Nederlandse tuinbouw is internationaal toonaangevend. De kennis van hightech tuinbouwsystemen, planten en het innovatieve vermogen van ons sterke ecosysteem zijn van ongekende klasse. De sector wordt geroemd om het gezonde voedsel dat ze produceert en het ondernemerschap dat diepgeworteld zit in de van oudsher familiebedrijven. De internationale koppositie is voor de toekomst echter geen vanzelfsprekendheid.

Ook de tuinbouw heeft te maken met stevige maatschappelijke opgaves. Complexe uitdagingen op het gebied van energie, water, ruimte, arbeid, en verdienmodellen dwingen bedrijven en organisaties om hun positie in het totale voedselproductiesysteem te herzien, strategieën aan te passen en verbindingen aan te gaan. Hier in Nederland én op strategische internationale posities.

Imagro helpt bedrijven en organisaties binnen de tuinbouw met het scherp stellen van hun visie en ambities, met het ontwikkelen van de strategische route er naartoe en met de executie richting marketing en communicatie. Doordat we naast Horti ook in de domeinen van Agri, Food en Leefomgeving acteren overzien we het complete speelveld en leggen we strategische verbindingen waar nodig.

Met een dosis positieve energie brengen we organisaties, afdelingen en communities in beweging. Gedreven door onze purpose en 30 jaar ervaring in de land- en tuinbouw, food en leefomgeving, en vastberaden om elke dag weer het goede te doen vóór de Nederlandse tuinbouw.

Nieuwe perspectieven

Imagro richt zich op het toevoegen van waarde binnen het horti domein door het creëren van nieuwe perspectieven.Dat doen we onder andere met een focus op de volgende thema’s:

Positie pakken als thought leader

De Nederlandse tuinbouw levert een positieve impact aan de ambitie om een duurzaam voedselproductiesysteem en een circulaire economie te ontwikkelen. Met kennis van planten, water, energie en korte ketens draagt het ecosysteem met inventieve oplossingen bij aan de maatschappelijke nationale en internationale opgave. We helpen bedrijven en organisatie bij hun unieke positionering in dit internationale krachtenveld. Met strategische marketing en creatieve content zorgen we dat bedrijven hun doelgroepen raken in hoofd en hart. Of het nu gaat om de internationale investeerders of de Hollandse consument.

Transitie

Voor een volhoudbare toekomst is een versnelde verduurzaming van de Nederlandse tuinbouw cruciaal. De druk op de ruimte, de waterkwaliteit, de biodiversiteit, de energiebehoefte maar ook het verdienvermogen en de broodnodige robotisering stellen de sector voor gigantische uitdagingen. Dat vraagt om visie, leiderschap, tact en organisatiekracht. Imagro helpt bedrijven om de stip aan de horizon te schetsen. We geven inzicht in oplossingen met slim stakeholdermanagement en waardevolle businessstrategieën. We helpen leiders om mensgerichte bedrijfsculturen te smeden die de business in beweging brengt en klaarstoomt voor een tijdperk waarin de verandering de enige constante is.

Community building

Samenwerken en partnerships. We hebben er de mond vol van. Overtuigd dat we alleen sneller gaan maar samen verder komen. Toch is de Nederlandse tuinbouw sterk versnipperd. Dat helpt niet bij de (internationale) positionering van dit ijzersterke cluster en het volledig benutten van de toegevoegde waarde ervan. Het creëren en bouwen van communities die functioneren op basis van gezamenlijk verlangen geeft samenwerken echt vorm. Gezamenlijke verlangen kan bijvoorbeeld zitten in een versnelde route naar de markt, kennisontwikkeling of innovatiekracht. Imagro brengt koplopers en het jagende peloton samen vanuit collectief verlangen, voegt energie toe en beweegt bedrijven en organisaties van kostprijsdenken naar waardecreatie. Imagro helpt bij de verkenning van drivers van communityleden en de analyse van de context en vormt in co-creatie de creatieve strategie voor communities. Onze community builders onderscheiden zich door hun kennis van de sector, hun  brede netwerk, ondernemende mentaliteit en stevige daadkracht. 

Meer weten?

Judith van Heck
Communicatie • Concept • Strategie • Directie

"Sterk leiderschap, samenwerking en visie zijn cruciaal in het in beweging krijgen en houden van de tuinbouwsector, om zo internationaal toonaangevend te blijven."


Horti projecten waar wij trots op zijn

Greenport West-Holland

Community Indoor Farming Nederland

Groenpact

Groene Persona’s voor een Leven Lang Ontwikkelen

Saint-Gobain Cultilene

Een nieuwe identiteit - where impact begins

World Horti Center

∑-Grow paviljoen

Nationaal Groenfonds

Perspectief voor verduurzamingsplannen

Limburgse Land- en Tuinbouwbond

Verduurzaming van de landbouw

Evers Specials

Taugé op het boodschappenlijstje

Ter Laak Orchids

Op reis met Ter Laak Orchids

Priva

Hybride huisstijl raakt kern van organisatie