Meer items laden
 Je hebt het einde bereikt, probeer je zoekterm te verfijnen als je niet het gewenste resultaat hebt gevonden.
 Sorry, er zijn geen resultaten gevonden op deze zoekterm
Logo Imagro 30 jaar Imagro logo
Zoeken
Food

Food - a way of life

Food is constant in beweging en vormt de verbinding tussen alle schakels binnen de (k)eten: van de herkomst van ons voedsel tot de gerechten op ons bord. Maar Food is méér dan voeding alleen. Het is van alle tijden, maar juist nu uiterst relevant in het kader van de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd: circulariteit, klimaat & duurzaamheid, gezondheid & betaalbaarheid van onze zorg.

Waar de foodsector jarenlang gekenmerkt werd als een welvaartsgerichte wereld is Food vandaag de dag voor consumenten a way of life. Consumenten richten hun foodbehoefte op producten en merken die aansluiten bij hun eigen waardes, levensstijl en overtuigingen. Daar waar naast gemak, variatie en prijs vooral voedzamere en duurzamere keuzes aan relevantie winnen, wordt de voedingsmiddelenindustrie uitgedaagd om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken aan een duurzaam voedselsysteem.

Wat betekent dit in de praktijk? In onze dagelijkse voeding ligt inmiddels veel focus op de verschuiving van dierlijke naar plantaardige voeding. Ook is er veel aandacht voor de gezondere samenstelling van producten en het verleiden van consumenten om daarvoor te kiezen. In een eerder stadium is het creëren van regionale voedselsystemen, waarbij de voedselproducten van de stad weer in hogere mate van regionale voedselproducenten komen, een belangrijke ontwikkeling.

Ook de totstandkoming van gesloten ketens is een belangrijke ontwikkeling. Hierin werken retailer en producent met een beperkt aantal boeren samen aan een verduurzamingsslag. Om nog maar niet te spreken over de verschuiving naar online aankopen en out of home foodconsumptie.

Imagro werkt aan deze transitie door kennis van strategie en consument te koppelen aan activatiegerichtheid. Wij hebben het vermogen om ketenpartners aan elkaar te verbinden. Food is meer dan de producten die je in de supermarkt koopt. Food heeft impact. Van strategie en communicatie tot category management en schappen plannen; dit domein speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van ons voedselsysteem.

Nieuwe perspectieven

Imagro richt zich op het toevoegen van waarde binnen het food-domein door het creëren van nieuwe perspectieven. Dat doen we onder andere met een focus op de volgende thema’s:

Eiwittransitie

Voor een duurzamer voedselsysteem moeten we naar een andere balans tussen dierlijke & plantaardige eiwitten. Imagro heeft visie, kennis & drive om die verandering mee te helpen realiseren. Wij geloven in het ontginnen van nieuwe eiwitbronnen aan de ene kant van de ontwikkelingsfunnel, tot en met het activeren van een ander voedingsrepertoire aan de andere kant.

Korte keten

Goed en gezond voedsel, van de boer bij jou uit de buurt. De korte keten is een belangrijke ontwikkeling in het duurzamer, eerlijker en efficiënter maken van ons voedselsysteem. Te veel nog blijft deze ontwikkeling van deze korte ketens hangen op het niveau van goed bedoeld amateurisme. Wij geloven in en dragen bij aan het professioneel vormgeven van korte keteninitiatieven door in te spelen op duidelijk geïdentificeerde consumentbehoeften met een praktische, realistische invulling. Wij storen ons eraan dat te veel initiatieven stranden doordat ze de leereffecten van hun voorgangers onvoldoende gebruiken.

Consumententrends

Voedingpatronen zijn dynamisch. Keuzes veranderen onder invloed van tijdsgewricht, levensfase en inspiratie. Juist omdat het succesvol uitrollen van innovaties in wezen een chaotisch proces is, helpt het ontzettend om hier een sterk gestructureerd proces op los te laten. Dat doen wij voor onze klanten; van de ontwikkeling van een sterk idee tot en met de promotie op de winkelvloer.

Gesloten ketens

De ontwikkeling van ons veranderende voedselsysteem vergt ook een volgende fase van de samenwerking tussen partijen in de keten. Imagro heeft ervaring met het organiseren van en communiceren over deze nieuwe vorm van samenwerking: de gesloten ketens

Meer weten?

Paul Houtepen
Strategie • Concept • Executie

“Na decennia van welvaartsgericht consumeren moeten we ons nu vooral richten op de welzijnsgerichte consument”. 


Food projecten waar wij trots op zijn

Planet Beet: een experience vol verwondering

Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

Verduurzaming van de agrofoodketen versnellen

Cosun Beet Company

Bright Beet Book - met toepassingen van de biet

Cosun Beet Company

Van suikergigant naar groenste bietenverwerker

Stichting Milieukeur

Frisse websites voor een duurzame stichting

Rabobank

Rabobank kleurt food & agri Limburg

Cosun Beet Company X Avantium

Een fossielvrije toekomst met de suikerbiet!

Evers Specials

Taugé op het boodschappenlijstje

Fresh Mushroom Europe

Paddenstoelen jaarrond op je bord

Branding - Hazera Seeds

Paarse spitskool werd Violetti. Happy, Healthy, Purple!