Meer items laden
 Je hebt het einde bereikt, probeer je zoekterm te verfijnen als je niet het gewenste resultaat hebt gevonden.
 Sorry, er zijn geen resultaten gevonden op deze zoekterm
Logo Imagro 30 jaar Imagro logo
Zoeken
Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

Verduurzaming van de agrofoodketen versnellen

De Nederlandse voedingsmiddelensector heeft een belangrijke verantwoordelijkheid én levert een wezenlijke bijdrage aan de toekomst van een sterke en duurzame voedselketen in ons land. Namens en met FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) schreven we een narratief voor de gezamenlijke toekomstvisie van de levensmiddelenindustrie op de verdere verduurzaming van de agrofoodketen. Aanleiding hiervoor waren de gesprekken over het landbouwakkoord en de rol van de levensmiddelenindustrie hierin. Dit narratief is vormgegeven in het online magazine ‘Down to Earth’.

Verantwoordelijkheid én kansen pakken

Als brancheorganisatie van de voedselverwerkende industrie vertegenwoordigt FNLI ongeveer 500 zeer uiteenlopende bedrijven in 17 verschillende branches, en is daarmee diepgeworteld in de Nederlandse – en Europese – agrofoodketen. Vanuit deze rol was FNLI dan ook betrokken bij de onderhandelingen voor het landbouwakkoord. FNLI zette zich daar niet alleen in voor een krachtige keten en beter perspectief voor alle partijen, maar ook voor het belang van een gelijk Europees speelveld. De Nederlandse voedingsmiddelensector is namelijk op veel vlakken ook buiten onze landsgrenzen toonaangevend.

De groeiende maatschappelijke aandacht voor onze voedselketen, en de verduurzaming hiervan, ziet FNLI als kans. Een kans om te laten zien waar de verantwoordelijkheid van de voedingsmiddelensector ligt als inkopers van grondstoffen én als producenten van veilig, gezond, duurzaam en lekker voedsel. FNLI draagt deze verantwoordelijkheid. Niet alleen in het stimuleren van biodiversiteit, maar ook via een goed verdienmodel voor alle partijen in de keten – en voor de primaire sector in het bijzonder.

 

Zes kernpunten

De basis voor de bijdrage van de levensmiddelenindustrie aan de verduurzaming van de Nederlandse voedselketen wordt gevormd door zes kernpunten en bijbehorende ambities. Vanuit deze punten zoekt FNLI de samenwerking met alle partijen in de voedselketen, de overheid, de landelijke en Europese politiek en andere betrokken partijen:

  • Balans
  • Ketenkracht
  • Internationaal gelijk speelveld
  • Ondernemerschap
  • Eenduidige footprint
  • Consument helpen

Duurzame ambities

Het narratief met de gezamenlijke toekomstvisie van de Nederlandse levensmiddelenindustrie is naar buiten gebracht in het online magazine ‘Down to Earth’. In dit magazine wordt deze visie kracht bijgezet door de interviews die we hebben gehouden met de CEO’s van negen leden van FNLI én tevens belangrijke spelers in het voedselsysteem: Vion Food Group, VAVI, Royal Koopmans, FrieslandCampina, CONO Kaasmakers, Royal Avebe, HAK, Unilever en Gulpener Bierbrouwerij. Gesprekken waarin ambities, visies, concrete acties en resultaten voor het verder en sneller verduurzamen van de agrofoodketen het thema vormden. Daarnaast ontwikkelden we ook de content voor social media ter promotie van het online magazine.

 

Geschreven door Marèl Vermeer - Scheenloop

Meer weten over deze case?

Neem contact met mij op

Ontmoet het team

Bart
Joost
Marèl
Paul

Ook interessant

FrieslandCampina

Complete communicatie over complexe materie

Cosun

Cosun brengt haar strategie tot leven met verhalen

Programmabureau KRW-DHZ

Actie in de Taxi!

Cosun

Planet Beet: een experience vol verwondering

Het Ministerie van LNV

De Groene Vonk - Transformatie van de landbouw naar een duurzamer systeem

idverde

Gedragen strategie mét handvatten voor implementatie

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit - regio Zuid

Een keynote over het unieke samenwerkings- en innovatieklimaat

Gemeente Land van Cuijk en Platform AgriFood Tech

Community ME-N-U

Greenport West-Holland

Community Indoor Farming Nederland

Dutch Dairy Challenge

Samen werken aan verduurzaming van de melkveesector