Meer items laden
 Je hebt het einde bereikt, probeer je zoekterm te verfijnen als je niet het gewenste resultaat hebt gevonden.
 Sorry, er zijn geen resultaten gevonden op deze zoekterm
Logo Imagro 30 jaar Imagro logo
Zoeken
Het Ministerie van LNV

De Groene Vonk - Transformatie van de landbouw naar een duurzamer systeem

De transformatie van de landbouw naar een duurzamer systeem is niet alleen een kwestie van grote maatschappelijke fondsen, landelijke programma’s en landbouwakkoorden. Misschien wel juist niet. Veranderingen van onderop zijn vaak krachtiger. Zo kent Nederland verschillende ‘demobedrijven’; boerenbedrijven die werken aan verduurzaming van hun bedrijf ondanks het uitblijven van akkoorden en regelingen. Die demobedrijven delen hun kennis met collega’s. Maar hoe vergroot je het bereik van deze bedrijven? Hoe zorg je ervoor dat zoveel mogelijk boeren die door willen met hun bedrijf worden ‘aangestoken’ door boeren die hun bedrijf al hebben verduurzaamd?

Het ministerie van LNV selecteerde 27 boerenbedrijven die ruimte krijgen om geïnteresseerde boeren te informeren over de verduurzamingsstappen die ze hebben gezet. Regelmatig houden zij daarover demodagen, maar het aantal boeren dat bereikt wordt en de impact kan groter. Het ministerie schreef daarom een pitch uit om de communicatie van de demobedrijven te verbeteren. Samen met Aequator Groen + Ruimte en CLM won Imagro die pitch.    

De opdracht om de communicatiekracht van de 27 demobedrijven te vergroten werd door ons als volgt vertaald:

Via de kracht van ontmoeting inspireren we boeren om stappen naar een duurzamer bedrijfsvoering te maken, met kennis uit de praktijk. 

Makkelijker gezegd dan gedaan, want verduurzaming van je bedrijf is niet alleen een financiële en bedrijfstechnische uitdaging. Door collega’s wordt je vaak niet begrepen. Het vereist doorzetting en echt ondernemerschap. Via interviews met demobedrijven en partijen in de keten kregen we een beeld van de omstandigheden waarin deze voorlopers werken. Daarbij analyseerden we drie onderscheidende kenmerken:

1. Demobedrijven delen hun ervaringen uit de praktijk. Dat betekent dus ook kennis van vallen en opstaan.

2. Demobedrijven tonen echt ondernemerschap. Ze inspireren door te laten zien dat duurzaam ondernemen echt kan.

3. Demobedrijven en boeren spreken elkaars taal. Het zijn geen adviseurs, beleidsmakers of wetenschappers die adviseren. Hun verhalen zijn herkenbaar.

Op basis van deze kenmerken bouwden we samen met de demobedrijven een campagne waarin ontmoeting van boer tot boer, inspiratie en een positieve mentaliteit centraal staat.

 

Omdat kennisoverdracht alleen niet voldoende is, zetten we de kennis van demobedrijven de komende jaren om in pilots waarin we boeren volgen die na een bezoek bij een demobedrijf aan de slag gaan met verduurzaming.

Om de bekendheid van demobedrijven te vergroten zijn we in de zomer van 2023 gestart met een landelijke campagne De Groene Vonk, in relevante publicaties.  Hoogtepunt is De Landelijke Demodag die in oktober plaats heeft gevonden. Op die dag zetten alle demobedrijven hun staldeuren open voor een eerste kennismaking.

Geschreven door Bart de Voogd

Meer weten over deze case?

Neem contact met mij op

Ontmoet het team

Bart
Joost
Ruben

Ook interessant

Cosun

Cosun brengt haar strategie tot leven met verhalen

Programmabureau KRW-DHZ

Actie in de Taxi!

Cosun

Planet Beet: een experience vol verwondering

idverde

Gedragen strategie mét handvatten voor implementatie

Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

Verduurzaming van de agrofoodketen versnellen

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit - regio Zuid

Een keynote over het unieke samenwerkings- en innovatieklimaat

Gemeente Land van Cuijk en Platform AgriFood Tech

Community ME-N-U

Greenport West-Holland

Community Indoor Farming Nederland

Dutch Dairy Challenge

Samen werken aan verduurzaming van de melkveesector

FrieslandCampina Jongeren

Met elkaar, gezellig en op eigen-wijze vooruit!