Meer items laden
 Je hebt het einde bereikt, probeer je zoekterm te verfijnen als je niet het gewenste resultaat hebt gevonden.
 Sorry, er zijn geen resultaten gevonden op deze zoekterm
Logo Imagro 30 jaar Imagro logo
Zoeken
idverde

Gedragen strategie mét handvatten voor implementatie

 

Met een jong nieuw managementteam in een rap veranderende markt samen komen tot één toekomstbestendige, prikkelende en gezamenlijke visie. Eentje waar iedereen binnen de organisatie zijn of haar steentje aan kan én wil bijdragen. Op een manier die recht doet aan de innovatieve oplossingen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid en ruimtelijke kwaliteit. En een wijze die uitnodigt tot meer impact maken in het groen. Hoe kan Imagro je daarbij helpen? Nou, bijvoorbeeld door een proces te schetsen en te leiden in drie inspirerende, activerende werksessies op groene locaties.

idverde NL klopte eerder, twee jaar geleden, bij Imagro aan met de vraag over hoe ze hun collega’s kunnen meenemen in het doorleven, voelen en eigen maken van de strategie. Onze aanpak: van onderaf activeren en betrokken collega’s creëren door mensen daadwerkelijk te betrekken. Geïnspireerd door de natuur en een adaptief ecosysteem als basis, stelden we destijds tijdens een Veldtocht vast, met een dwarsdoorsnede van de organisatie en de grootste uitdagingen binnen idverde NL. Tijdens de spectaculaire én inhoudelijk goede eindsessie presenteerden alle opgestelde teams aan Team NL hun deelplannen voor de strategie. Zo hebben we met de teams zaadjes geplant die binnen idverde NL kunnen uitgroeien tot een mooie strategie waar iedereen gezamenlijk en met plezier werkt aan een verdiend eindresultaat.

Herijking strategie

Het enige dat blijft is de verandering. Niets zo veranderlijk en adaptief als de wereld waarin we leven. Vandaar de vraag van idverde NL: “Herijk met een kernteam hetgeen er al is tot een éénduidig, compact, geactualiseerd strategiedocument welke consistent is met de Veldtocht, concreet is, en welke vervolgens als onepager gedeeld kan worden met de organisatie.” Dit is bij Imagro niet aan dovemansoren gericht, want dit raakt enkele van onze basisprincipes: een vraaggestuurd proces, waarbij we van buiten naar binnen kunnen denken, top-down kaders met bottom-up activatie combineren en waarbij een bredere groep dan alleen het management meestuurt, -doet en -beslist. Het vlammetje van eigenaarschap en ondernemerschap staat aan bij idverde NL, dus Imagro stookt dat graag op naar vuur van bezieling en beweging!

Duidelijkheid op basis van co-creatie

Door het formuleren van een heldere ambitie en deze te vertalen naar concrete doelen en acties voor de korte en langere termijn, ontstaat er een rode draad om de dagdagelijkse business aan op te hangen én te toetsen. Dit alles op basis van co-creatie; wij begeleiden het proces en idverde NL bepaalt in dit geval de koers! Deze keer is die begeleiding in goede samenwerking met Daniëlle Foolen, zelfstandig expert in procesbegeleiding en coaching van mensen en teams. Zo kunnen we ons tijdens de drie werksessies niet alleen richten op het organisatieproces zelf, maar ook op teambonding en -ontwikkeling.

Van waarden naar waarde in 3 stappen

Samen laten we de strategie groeien en bloeien door het in hapklare brokken te verdelen tijdens drie werksessies. In de eerste werksessie hebben we het over Analyse & Ambitie. We versterken het teamgevoel, herstructureren bestaande documenten, kennis en wensen. Aan de hand van een op maat gemaakte huiswerk- en inleesbundel werpen we een kritische blik naar binnen. We maken keuzes: wat nemen we mee en wat laten we achter?


Tijdens workshop twee maken we onze aanpak compleet met de ambitie en why-how-what. Ook herijken we de kernwaarden van idverde NL. Daarnaast ontgonnen we voor de complete organisatie met team NL het financieel umfeld. Op basis daarvan maken we doelstellingen tot en met 2025, verdeeld in subdoelen per jaar.


In de derde en laatste workshop bepalen we acties. Van grote naar kleine(re) doelen: we splitsen de thema’s op in meerdere concretere (SMART) subdoelen en/of acties op een tijdlijn. Van jaardoelen naar uitvoerbare acties en meetbare resultaten in projecten, gebundeld in (nieuwe) werkstromen.  

 

 

 

Strategie laden in de organisatie

Na drie werksessies stond er een stevige ambitie en een bevlogen teamspirit voor idverde NL! Maar, dit is natuurlijk pas het begin. Het kernteam is blij met de strategie en wil graag hun enthousiasme overbrengen aan de rest van de organisatie! Ook hierbij is co-creatie essentieel. Wij bieden de handvatten, terwijl idverde NL zelf de activatie doet. De brand story schrijven wij, de eigen mensen brengen die tijdens een roadshow aan de man. Kernwaarden verrijken wij met uitleg in gedragsregels, idverde NL gaat er zelf bekendheid aan geven. Een tastbaar product vanuit de ambitie en kernwaarden maken wij, maar verspreidt idverde NL zelf met tastbare praktijkvoorbeelden over de vestigingen.

 

Zijn wij tevreden? Zeker! Zijn we dan nu klaar? Nee, we zijn nog maar net begonnen; gelukkig allemaal met dezelfde mentaliteit en enthousiasme van ‘doorpakken en gas erop, want een groenere wereld creëren we liever vandaag dan morgen’!

Geschreven door Inge Smits

Meer weten over deze case?

Neem contact met mij op

Ontmoet het team

Fabiënne
Inge
Joost
Roger
Suzie

Ook interessant

Programmabureau KRW-DHZ

Actie in de Taxi!

Planet Beet: een experience vol verwondering

Het Ministerie van LNV

De Groene Vonk - Transformatie van de landbouw naar een duurzamer systeem

Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

Verduurzaming van de agrofoodketen versnellen

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit - regio Zuid

Een keynote over het unieke samenwerkings- en innovatieklimaat

Gemeente Land van Cuijk en Platform AgriFood Tech

Community ME-N-U

Greenport West-Holland

Community Indoor Farming Nederland

Dutch Dairy Challenge

Samen werken aan verduurzaming van de melkveesector

FrieslandCampina Jongeren

Met elkaar, gezellig en op eigen-wijze vooruit!

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Toekomstfilm 'Nederlandse gemeenten in 2040'