Meer items laden
 Je hebt het einde bereikt, probeer je zoekterm te verfijnen als je niet het gewenste resultaat hebt gevonden.
 Sorry, er zijn geen resultaten gevonden op deze zoekterm
Logo Imagro
Zoeken
Leefomgeving

Leefomgeving - raakt ons allemaal

Klimaat, biodiversiteit, gezondheid. Ons land is volop in beweging. Leefomgeving raakt ons allemaal, we hebben er allemaal belang bij. Des te belangrijker is het om een leefwereld te creëren die perspectief biedt.

Alle veranderingen en transities die staan te gebeuren in het buitengebied en het agrarische en sociale domein, vragen ook om een omslag in de manier waarop we naar onze leefomgeving kijken. Van belangen naar verlangen. En draagvlak door dialoog. Wij noemen dat 3D- denken. De gebiedsgerichte aanpak en de plannen die daarvoor ontstaan raken een Europees, nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal belang. Knopen waar veel verschillende belangen in verweven zijn, zullen moeten worden ontrafeld en veelal opnieuw worden gelegd. Juist daarom is sociaal draagvlak met perspectief en duidelijkheid in dit domein onmisbaar.

Bij Imagro werken we aan die leefbare leefwereld. Een wereld waarin we bereid zijn er samen de schouders onder te zetten en te sturen op integrale en duurzame oplossingen. Waarin we eerst proberen te begrijpen en dan begrepen te worden. Het voeren van een constante dialoog waarbij we van onderaf werken is is voor ons een doelmatige weg voor een gezonde leefomgeving, waarbij publiek & privaat belang én dat van de natuur hand in hand gaan.

Dat doen we door de bruggen te slaan en te laten zien dat het wél kan. Door betrokkenen ook echt te betrekken en het voortouw te nemen in innovaties en alternatieven. Zodat deze gerealiseerd worden en een positieve impact kunnen maken op de leefomgeving waar we met zijn allen onderdeel vanuit maken.

Nieuwe perspectieven

Imagro voegt waarde toe binnen het domein leefomgeving door het creëren van nieuwe perspectieven. Dat doen we onder andere met een focus op de volgende thema’s:

Burgerparticipatie

Betrokken burgers zijn onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving. Daarin is burgerparticipatie meer dan alleen participatie van burgers. Niet alleen meedenken en meepraten op uitnodiging. Het moet ook gaan over aandacht voor eigen initiatieven van burgers, over de weerstanden, de persoonlijke ervaringen, wensen én mogelijkheden van burgers. Want die zijn verschillend! Het is zaak om burgers in alle fases te betrekken en mee te nemen in o.a. priorisering, uitvoering en ook de evaluatie van mogelijke beleidsideeën. Alleen zo kunnen burgers écht betrokken worden bij hun leefomgeving.

Brede welvaart en gezondheid

Positieve gezondheid is méér dan alleen onze fysieke gesteldheid. Brede welvaart betekent dat iemand zingeving ervaart en vaardigheden heeft om de uitdagingen van het leven aan te kunnen. Dit brede perspectief op gezondheid is inmiddels gemeengoed onder experts en staat ook centraal in (op te stellen) omgevingsvisies. Door met een integrale blik te kijken en tijdig alle stake- en streekholders te betrekken kan de gezondheid van burgers op talloze manieren verbeterd worden. Dat gaat niet vanzelf en het heeft tijd nodig, maar feit is dat het kan!

Omgevingswet

Samen sterker door dialoog. Ruimte wordt steeds schaarser. De belangen zijn groot, evenals de uitdagingen. Hoe komen we tot goede, duurzame oplossingen met oog voor alle belangen? Dat doen we door via de continue dialoog te blijven streven naar een win-winsituatie. Elke keer weer! Vanuit de brede ervaring binnen Imagro, bij zowel de overheid als het bedrijfsleven, helpen we als verbinder en initiator zoeken naar die oplossing die praktisch, gedragen en uitvoerbaar is. Luisteren is daarbij niet alleen de belangrijkste communicatievaardigheid, maar ook een werkwoord: als je goed luistert, hoor je meer.

Brede welvaart

Wat is brede welvaart? Tegenwoordig gaat het niet meer puur en alleen over de economie en economisch gewin, maar over veel meer dimensies. Denk aan gezondheid, algemeen welbevinden, sociale contacten, milieu, veiligheid, goed onderwijs, etc. Dit betekent dat 'breed' in brede welvaart een nieuwe betekenis krijgt. We zullen bij nieuwe ontwikkelingen veel breder moeten kijken naar de gevolgen op langere termijn. Dit betekent een andere manier van organiseren, burgers betrekken en besluitvorming. Imagro helpt bij het vormgeven van deze nieuwe perspectieven.

 

Meer weten?

Roger Engelberts
Directeur • Eigenaar

Bij Imagro werken we aan een leefbare leefwereld. Een wereld waarin we bereid zijn er samen de schouders onder te zetten en te sturen op integrale en duurzame oplossingen. Waarin we eerst proberen te begrijpen en dan begrepen te worden. Dat doen we door betrokkenen ook echt te betrekken en het voortouw te nemen in innovaties en alternatieven.


Leefomgeving projecten waar wij trots op zijn

Een toekomstbestendige, prikkelende en gezamenlijke visie voor idverde

Gedragen strategie mét handvatten voor implementatie

Gemeente Land van Cuijk en Platform AgriFood Tech

Community ME-N-U

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Toekomstfilm 'Nederlandse gemeenten in 2040'

Provincie Noord-Brabant

Drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander

Nationaal Groenfonds

Perspectief voor verduurzamingsplannen

idverde

Strategievorming van onderaf

Waterschap de Dommel

Samenwerken voor meer biodiversiteit

Gemeente Leudal

Burgerparticipatie in tijden van corona

Gemeente Gennep

Een logo dat nooit af is

Community building - Midden-Delfland

Innovatienetwerk Midden IN Delfland