Meer items laden
 Je hebt het einde bereikt, probeer je zoekterm te verfijnen als je niet het gewenste resultaat hebt gevonden.
 Sorry, er zijn geen resultaten gevonden op deze zoekterm
Logo Imagro 30 jaar Imagro logo
Zoeken
Leefomgeving

Leefomgeving - samenwerken, ondernemen en innoveren

Zeg je agri, food en horti, dan zeg je mens, markt en maatschappij. Deze sectoren creëren waarden voor ons allemaal zowel economisch als maatschappelijk. Impactvol ondernemen is de norm: wat draag jij bij aan een gezonde toekomst voor mens en omgeving

De mate waarin producenten, producten en diensten van toegevoegde waarde zijn voor mens en omgeving maakt hen impactvol. Natuurlijk vanuit economisch opzicht als bron van werk en inkomen. Maar ook in de bijdrage aan oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, het klimaat en de kwaliteit van natuur en landschap. Dát is impactvol ondernemen.

Dat is uitdagend, ingewikkeld, spannend en soms zelfs schurend. Want maatschappelijke opgaven laten zich soms niet zo snel vertalen in de economische werkelijkheid van vandaag en morgen. Daarvoor zijn nieuwe producten en productiewijzen, andere businessmodellen, nieuwe kennis en vaardigheden, ongebruikelijke coalities en soms nieuwe spelregels en randvoorwaarden nodig.

Impactvol ondernemen kan niet zonder samenwerking en innovatie in een omgeving die dit mogelijk maakt. Om een ecosysteem dat partijen uitdaagt en inspireert, maar ook helpt en faciliteert. In ketens, dwarsverbanden tussen sectoren en/of branches, gebieden, regio’s of tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden.  Imagro verbindt en laat zien dat het wel kan. Door betrokkenen echt te betrekken en waar nodig het voortouw te nemen. Daarmee dragen we bij aan het creëren van nieuwe perspectieven op weg naar een duurzaam voedselsysteem en een gezonde leefomgeving.

De omgeving vervult in het voedselsysteem een cruciale rol. Dat is waar productie tot en met consumptie plaatsvindt. Met overheid als hoeder van het algemeen belang. Er is ook een omgeving die niet zo zichtbaar is, maar wel degelijk van grote invloed is om succesvol waarde te creëren. Dan gaat het om netwerken, leiderschap, faciliteiten, kennis, talent en kapitaal. Wij hebben een scherp oog voor ook die omgevingsfactoren en weten hoe je die kunt benutten of versterken

Nieuwe perspectieven

Imagro richt zich op het toevoegen van waarde binnen het omgevings-domein door het creëren van nieuwe perspectieven. Dat doen we onder andere met een focus op de volgende thema’s:

Samenwerken

Complexe uitdagingen pak je alleen in samenhang en samenwerking succesvol op. In nieuwe coalities. Wij hebben de kennis(-sen) en expertise om partijen met elkaar te verbinden en resultaatgericht met elkaar te laten samenwerken. In ketens, branches, platforms en gebieden, en tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.  We kennen de weg in de verbinding tussen agri, food, horti en technologie en data, en nemen onze opdrachtgevers hier graag in mee.

Ondernemen

Nieuwe perspectieven vragen om vernieuwend ondernemerschap. Wij ondersteunen zowel ondernemers als overheden en kennisinstellingen die een omgeving willen creëren waar vernieuwend ondernemerschap succesvol kan zijn. Dit door hen te verbinden. Met maatschappij en markt, en met elkaar. Wij versterken (regionale) ecosystemen voor duurzame groei en ondernemerschap.

Innoveren

Innoveren gaat van het bestaande verbeteren tot aan compleet nieuwe producten of systemen creëren. In beide gevallen is de omgeving waarin dit plaatsvindt een belangrijke succesfactor. Wij ontwikkelen en versterken innovatie-ecosystemen: hierin staat experimenteren, leren en ontwikkelen centraal. In fieldlabs, proeftuinen, campussen of projectconsortia. Van strategie tot branding, en van conceptontwikkeling tot uitvoering.

Meer weten?

Roel Schutten
Directeur Transitie Leefomgeving

Bij Imagro werken we aan een leefbare leefwereld. Een wereld waarin we bereid zijn er samen de schouders onder te zetten en te sturen op integrale en duurzame oplossingen. Waarin we eerst proberen te begrijpen en dan begrepen te worden. Dat doen we door betrokkenen ook echt te betrekken en het voortouw te nemen in innovaties en alternatieven.


Leefomgeving projecten waar wij trots op zijn

idverde

Gedragen strategie mét handvatten voor implementatie

Gemeente Land van Cuijk en Platform AgriFood Tech

Community ME-N-U

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Toekomstfilm 'Nederlandse gemeenten in 2040'

Provincie Noord-Brabant

Drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander

Nationaal Groenfonds

Perspectief voor verduurzamingsplannen

idverde

Strategievorming van onderaf

Waterschap de Dommel

Samenwerken voor meer biodiversiteit

Gemeente Leudal

Burgerparticipatie in tijden van corona

Gemeente Gennep

Een logo dat nooit af is

Community building - Midden-Delfland

Innovatienetwerk Midden IN Delfland