Meer items laden
 Je hebt het einde bereikt, probeer je zoekterm te verfijnen als je niet het gewenste resultaat hebt gevonden.
 Sorry, er zijn geen resultaten gevonden op deze zoekterm
Logo Imagro 30 jaar Imagro logo
Zoeken
Agri

Agri - voedingsbodem voor een gezonde toekomst

Met onze klanten bewandelen we samen de weg van verandering en vernieuwing naar een voedselsysteem waarin gezondheid, groei, leefbaarheid en zorg voor de omgeving in verhouding met elkaar staan.

De wereld van agri is de wereld van boeren, toeleveranciers en afnemers. Steeds vaker ook die van burgers, beleidsmakers en buitenlui. Van stakeholders én streekholders. Van platteland én stad. Van landbouw én natuur. Van ondernemerschap, regelgeving, verdienmodellen en ecologische waarde. Het maakt dat die wereld stevig verandert de komende jaren.  

Er ontstaat een nieuwe realiteit. Met daarin meer ruimte voor innovatie, natuurherstel, extensivering en andere vormen van landbouw. Het enige dat blijft is de verandering. We gaan van een landbouw gebouwd op uniformiteit, naar een landbouw met meer pluriformiteit waarbij vakmanschap én ondernemerschap het onderscheid gaan maken. Het maatschappelijk verlangen naar een andere indeling van het beschikbare land vraagt om een andere kijk op ons voedselsysteem. Voor boeren, toeleveranciers en afnemers betekent dat een andere kijk op de eigen plek in dat (inter)nationale systeem. Hoe koppel je de ambitie om te verduurzamen aan een realistisch businessmodel? Hoe zorgen we ervoor dat we voldoende gezond voedsel blijven produceren in een land – wij zien het als een hongerige stad – waarin driekwart van wat we produceren in een dichtbij regio van 800 km wordt geëxporteerd en waarin we de helft van wat we consumeren wordt geïmporteerd? Maar vooral: hoe bepaal je je eigen positie in die snel veranderende wereld.

Bij Imagro doen we dat met focus op positieve impact. Door te kijken naar relevantie, onderscheid en geloofwaardigheid en door te speuren naar overeenkomsten in plaats van tegenstellingen, creëren we nieuwe perspectieven voor wat er wél kan in de agri-wereld van morgen. We brengen de sector samen én zetten onze relaties in beweging om te groeien naar toekomstbestendige bedrijven en organisaties die echt een bijdrage leveren. We verbinden friskijkers en dwarsdenkers aan ketenpartners en boeren en andere partijen in de keten die willen innoveren en bieden een podium aan bedrijven die een positieve impact maken.

Onze diepgaande kennis van de sector met haar mensen, structuur en cultuur zetten we om in positieve en integrale oplossingen en toekomstvisies. Als gespecialiseerd bureau in agri spreken wij de taal van de boeren en kennen we de keten van producent tot consument, van koe tot koelkast, van zaadje tot tomaatje én karbonaadje. Met 30 jaar ervaring in de land- en tuinbouw, food en leefomgeving en door de combinatie van strategie en creatie maken we het verschil in de agribusiness.

Nieuwe perspectieven

Imagro richt zich op het toevoegen van waarde binnen het agri-domein door het creëren van nieuwe perspectieven. Dat doen we onder andere met een focus op de volgende thema’s:
Innovatie en ketensamenwerking

Innovatie van (inter)nationale landbouwsystemen vraagt om een brede horizon. Technologie zet daarbij de turbo op de innovatiemotor. Data-gedreven, precisie- of smartfarming, robotisering, AI. Innovaties verbeteren processen maar liever nog de wereld. Daar staan wij voor op. Wij helpen uw innovatie succesvol naar de markt te brengen. Van innoveren tot en met factureren. Systemen én wetgeving zijn bodem en watergestuurd, zoveel is zeker. Dat vraagt om nieuwe verbindingen en samen werken, met spatie. Verantwoordelijkheid voelen voor de hele keten. Daarbij stroomt geld naar waarde en beginnen wij bij de afzet. Een sterke sector is alleen mogelijk als relevante ketenpartijen samenwerken gestoeld op een breed duurzaam verdienmodel. Met welke SDG’s ga jij tikkertje spelen? Schot voor de boeg: De eiwittransitie vormt voor ons een mooie kans voor innovatie.  

Transitie van het landbouwsysteem

Leading by example. De wil om te innoveren en verduurzamen is sterk aanwezig in de agrarische sector. Immers de boer leent de grond van zijn kinderen, denkt in generaties. Door bedrijven die vooruit willen te koppelen aan innovatieve producten en demobedrijven, het uitwerken van ambitieuze maar realistische plannen en duidelijke communicatie faciliteren we de transitie van bedrijven naar een duurzame toekomst mét een stabiel verdienmodel, want dat is voor de crux. Duurzaam kan alleen duur saam. Volhoudbaarheid gestoeld op economische, sociale en ecologische gronden.

Gezondheid en omgeving

Voedsel dat gezond en goed is voor mens, dier én milieu. Win win win. Door partijen in de keten te inspireren en te verbinden zoeken we naar oplossingen waar zowel de producent van het voedsel, de productieomgeving als de consument profijt heeft. Imagro denkt in de categorie “het kan wél”.

Gebiedsgerichte aanpak = Gebiedsgedreven aanpak

Vooruit gaan doe je samen. Zonder boeren en ketenpartijen komen lokale bestuurders niet vooruit, en vice versa. De boer als goede buur voor natuur is beter dan een verre vriend. Met netwerkoplossingen voor boeren, ambtenaren en de keten zetten we in op een gebiedsgedreven aanpak waarin de gemeenschap samen op zoek gaat naar de beste oplossing voor de eigen regio. In de ogen van Imagro hebben de woorden ‘regio’ en ‘groei’ niet voor niets dezelfde letters. Ja, van onderaf. Dat is ook de reden dat we praten over gebiedsgedreven in plaats van gebiedsgericht. We gaan niet naar het gebied toe, we gaan uit van een (deel)gebied en de motivatie van de streekholders.

Meer weten?

Bart de Voogd
Senior Communicatieadviseur

“De waarde van een organisatie zit in de manier waarop je verbinding legt met de maatschappij. Communicatie is daar een wezenlijk onderdeel van. En dan vooral het deel waarbij je luistert voordat je doet. Belangrijk voor een branche die veel meer met de maatschappij gaat meebewegen."


Agri projecten waar wij trots op zijn

FrieslandCampina

Complete communicatie over complexe materie

Het Ministerie van LNV

De Groene Vonk - Transformatie van de landbouw naar een duurzamer systeem

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit - regio Zuid

Een keynote over het unieke samenwerkings- en innovatieklimaat

FrieslandCampina Jongeren

Met elkaar, gezellig en op eigen-wijze vooruit!

Nationaal Groenfonds

Perspectief voor verduurzamingsplannen

Producenten Organisatie Veehouderij

Welzijnscheck voor varkens

Limburgse Land- en Tuinbouwbond

Verduurzaming van de landbouw

Cosun Beet Company

Bright Beet Book - met toepassingen van de biet

Cosun Beet Company

Van suikergigant naar groenste bietenverwerker

Rabobank

Rabobank kleurt food & agri Limburg