Meer items laden
 Je hebt het einde bereikt, probeer je zoekterm te verfijnen als je niet het gewenste resultaat hebt gevonden.
 Sorry, er zijn geen resultaten gevonden op deze zoekterm
Logo Imagro 30 jaar Imagro logo
Zoeken
FrieslandCampina

Met video en infowaaier complete communicatie over complexe materie

Foqus planet is het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma van FrieslandCampina. Het programma bestaat aan de ene kant uit basiseisen die gelden voor alle leden van FrieslandCampina en daarnaast worden leden via ‘Foqus planet Duurzame ontwikkeling’ gestimuleerd om hun bedrijf op eigen wijze verder te verduurzamen. Vorig jaar is ‘Foqus planet Duuzame ontwikkeling’ vernieuwd. Dit was een zorgvuldig proces, dat FrieslandCampina samen met de leden-melkveehouders heeft doorlopen. Het doel was een systeem te ontwikkelen waarbij leden-melkveehouders inzicht krijgen in wat bepaalde duurzaamheidsresultaten op het erf, concreet opleveren in euro’s. De uitdaging was om dit op een eenvoudige en aansprekende manier uit te leggen aan de leden. Imagro ontwikkelde een reeks communicatiemiddelen, waaronder een verhelderende animatievideo en informatieve duurzaamheidswaaier.

Overtuigend verhaal

De uitleg van Foqus planet duurzame ontwikkeling vergde de nodige uitdaging. Video in de vorm van een animatie vonden wij het aangewezen middel. We ontwikkelden een animatie die bondig en volledig vertelt waarom Foqus planet duurzame ontwikkeling relevant is voor de melkveehouder en hoe de melkveehouder beloont wordt voor zijn of haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Na het bekijken van het filmpje weet de melkveehouder dat hij of zij kan verduurzamen op een manier die bij hem of haar past én dat hij van tevoren kan uitrekenen wat een bepaald resultaat oplevert. Dit klinkt al snel als een ingewikkeld verhaal en dat is dus precies waarom we voor een animatievideo gingen.

 

Bekijk hier de video

Helen de Roode van FrieslandCampina over de animatie Foqus planet

"Vanwege onze goede ervaringen met Imagro hebben we hen gevraagd of ze ons konden helpen bij het maken van een animatie die duidelijk zou uitleggen hoe het nieuwe Foqus planet Duurzame ontwikkeling tot stand is gekomen, hoe het precies werkt en wat de voordelen zijn. De verschillende stappen die Imagro doorloopt om tot de uiteindelijke animatie te komen, werkten voor ons erg goed. Door goed met elkaar te schakelen over het script en vervolgens over het storyboard, kon het eigenlijk niet meer mis gaan toen de animator aan de slag ging. We zijn superblij met het resultaat. Op de Ledenbijeenkomsten kregen we van verschillende leden de reactie dat de animatie echt bijdroeg aan een beter begrip van de systematiek. Ook intern kregen we veel goede reacties op de animatie, waardoor we er inmiddels al meerdere varianten, voor verschillende doeleinden, van hebben laten maken. We werken al lang met Imagro samen en dit is precies een van de redenen waarom!"

Werkwijze

De eerste storyline voor de animatievideo van Foqus planet werkten we in overleg met de klant tot een passend voice-over script. Dit vormde de leidraad voor het storyboard; de verschillende scenes met daarin omschreven de animaties inclusief voice-over. Na definitief akkoord op het storyboard en de voice-over startten we met de montage van de video.

Na een korte creatieve brainstorm stelde we voor om de informatie rondom broeikasgasreductie te communiceren via een waaier, zoals je deze kent van de verfwinkel. Veel informatie, maar toch beknopt en overzichtelijk.  Voor de waaier leverde FrieslandCampina informatie aan die in overleg werd herschreven tot een zo toegankelijk mogelijke tekst. Voor beide middelen gold een gestructureerde en plezierige werkwijze met over en weer ruimte voor kennis en creativiteit om samen tot een optimaal resultaat te komen.

Handzame waaier

Na invoering van het vernieuwde beloningssysteem via Foqus planet duurzame ontwikkeling, is door FrieslandCampina een extra impuls gegeven aan reductie van broeikasgasuitstoot op het erf. Met het programma ‘Versnellen op klimaat’ wil FrieslandCampina leden ondersteunen bij het verder verlagen van hun broeikasgasuitstoot. Er zijn veel maatregelen om broeikasgasuitstoot te verlagen, maar niet alles is op ieder bedrijf mogelijk. Een handig naslagwerk zou leden uitkomst bieden volgens FrieslandCampina, dat het idee opvatte de versnipperde informatie te bundelen. Aan Imagro de vraag een passende oplossing te bedenken om alle mogelijke maatregelen op het erf én bijbehorende broeikasgasreducties in beeld te brengen.

Samen versnellen op klimaat - Praktische informatie om te werken aan broeikasgasreductie op het melkveebedrijf

Inzicht in impact

Het werd een handzame waaier die uitlegt wat de belangrijkste broeikasgassen zijn, welke praktische maatregelen de boer daartegen zou kunnen treffen en welke broeikasgasreductie dit kan opleveren. Kleurcoderingen, tabellen en infographics maken de informatie snel vindbaar en overzichtelijk. Teksten zijn bondig en begrijpelijk, en infographics geven inzicht in de impact en het reductiepotentieel van maatregelen. Op deze manier kan de melkveehouder door de verschillende opties bladeren en onderzoeken welke maatregel het beste past bij zijn of haar bedrijfsvoering.

Marieke Imagro: "Het is een leuke uitdaging om ingewikkelde en vaktechnische materie te vertalen naar aantrekkelijke, duidelijke communicatie voor de melkveehouder. Zowel de animatie als de waaier zijn daarvan perfecte voorbeelden!"

Geschreven door Marieke Verspeek-Janssen

Meer weten over deze case?

Neem contact met mij op

Ontmoet het team

Bart
Joost
Marieke
Mike

Ook interessant

Cosun

Cosun brengt haar strategie tot leven met verhalen

Programmabureau KRW-DHZ

Actie in de Taxi!

Cosun

Planet Beet: een experience vol verwondering

Het Ministerie van LNV

De Groene Vonk - Transformatie van de landbouw naar een duurzamer systeem

idverde

Gedragen strategie mét handvatten voor implementatie

Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

Verduurzaming van de agrofoodketen versnellen

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit - regio Zuid

Een keynote over het unieke samenwerkings- en innovatieklimaat

Gemeente Land van Cuijk en Platform AgriFood Tech

Community ME-N-U

Greenport West-Holland

Community Indoor Farming Nederland

Dutch Dairy Challenge

Samen werken aan verduurzaming van de melkveesector